Ouderenzorg volgt RIVM in ontwikkelingen Corona

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam, verenigd in samenwerkingsverband Conforte, houden de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook staan we voor de laatste stand van zaken in nauw contact met de GGD en andere relevante partners zoals de ziekenhuizen.

Inhakend op de actuele situatie hebben we enkele preventieve maatregelen getroffen, vanuit de Infectie Preventie Commissie (IPC’s) die elke zorgorganisatie heeft. Dit kan per organisatie anders zijn. Hiermee willen we onze (vaak kwetsbare) bewoners en (thuiszorg)klanten zo veel mogelijk beschermen en het risico op ziekteverzuim verkleinen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Daarnaast besteden we continu aandacht aan de hygiëne maatregelen en protocollen die gelden in de zorg, waarbij we extra aandacht aan handhygiëne besteden.