Extra bericht i.v.m. coronavirus

Net als andere (zorg)organisaties neemt Stichting Humanitas extra voorzorgsmaatregelen om haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen. U kunt ons daarbij helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen.

Bezoek aan onze locaties

De overheid verzoekt het bezoek aan ouderen en kwetsbare personen zoveel mogelijk te beperken. We hanteren vooralsnog zoveel mogelijk de regel van maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag. Mantelzorgers die ondersteunen of helpen in de zorg en vrij van klachten zijn, zijn natuurlijk wel welkom.
Alle contactpersonen ontvangen informatie waarin we bezoek de komende tijd sterk ontraden.

Restaurants

Om onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn ook de restaurants met ingang van heden gesloten. Wel is er de mogelijkheid voor bewoners om maaltijden af te halen. Die mogelijkheid betreft alleen onze bewoners. Voor mensen van buiten is het restaurant niet toegankelijk. Ook voor medewerkers zullen de restaurants tot 31 maart gesloten zijn.

Activiteiten cliënten

Alle activiteiten voor cliënten worden uitsluitend in kleine groepen uitgevoerd. Daarmee bedoelen we groepen die niet groter zijn dan 10 personen in totaal. Alle activiteiten die in groter groepsverband plaatsvinden worden tijdelijk stopgezet. De activiteiten die op de huiskamers plaatsvinden gaan wel door.

Dagbesteding

De dagbesteding op al onze locaties blijft wel open. Bij geringe verkoudheidsklachten vragen wij de cliënten die de dagbesteding bezoeken echter thuis te blijven.

We beseffen dat dit allemaal verregaande maatregelen zijn. Maar we doen dit om de verspreiding van het virus te helpen afremmen. Ieders inzet daarbij is de komende tijd extra hard nodig! Alvast bedankt daarvoor.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,
Het Corona Coördinatieteam