Nieuwe bezoekregels verpleeghuizen

Waarschijnlijk hebt u het al gehoord: helaas heeft de overheid moeten besluiten dat alle verpleeghuizen in Nederland de deuren moeten sluiten voor bezoekers vanwege de Corona-crisis. Ook op onze extramurale woonlocaties en opvangvoorzieningen (dagbesteding) houden wij een geen-bezoekbeleid aan.

Dit besluit is genomen om de kwetsbare mensen die bij ons verblijven en de medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen. Deze maatregel van de regering moeten wij volgen. Wij begrijpen dat dit voor u zeer ingrijpend is.

De maatregel is ingegaan voor al onze locaties op vrijdag 20 maart om 09.00 uur.

Het spreekt voor zich dat we voor bezoek aan bewoners waarvan de gezondheidstoestand ernstig verslechtert, afspraken maken met de naasten. Wij nemen daarover contact met u op, of vragen u te bellen met de Klantenservice 010 27 13 800. Vraag voorafgaand aan uw bezoek naar de manager of coördinator van de afdeling, voor toelichting en afspraken.

Uiteraard staan wij ook voor u als familie klaar om mee te denken over alternatieve manieren om contact te maken met uw naaste die bij ons verblijft. Wij denken dan aan videobellen, facetimen en dergelijke. Wij zullen hier nog meer over laten horen.

Wij zullen ook van onze kant regelmatig contact met u opnemen om te bespreken hoe het met uw familielid of dierbare gaat. Wij zullen nog laten weten hoe wij dit gaan doen.

Wij vragen om uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.