Bericht vanuit de Centrale en Decentrale Cliëntenraden Humanitas

Beste bewoners, familieleden en medewerkers,

Dit zal niet de eerste brief zijn die bij u binnen komt. Vanuit alle hoeken van het land wordt er geïnformeerd en meegeleefd met allen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij deze wereldwijde pandemie. Van een brief aan alle verpleeghuisbewoners vanuit de burgemeester tot lovende woorden over zorgverleners en andere hulpverleners van onze minister president. Ook vanuit Humanitas wordt er zo veel mogelijk op maat geïnformeerd richting medewerkers, cliënten en familieleden.

Lees verder in dit PDF-bestand