Oud-voorzitter van de Vereniging Humanitas, afdeling Rotterdam, Henk van der Pols overleden

Vandaag, zaterdag 18 april, bereikte ons het bericht van het overlijden op 96-jarige leeftijd van de heer Henk van der Pols. Met groot respect gedenken wij deze markante en bevlogen persoonlijkheid, die behalve oud-wethouder van Rotterdam, ook oud-voorzitter van de Vereniging Humanitas , afdeling Rotterdam was. Jarenlang heeft hij met groot enthousiasme en betrokkenheid bij ‘zijn’ Humanitas, de vergaderingen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Humanitas voorgezeten. Op de locatie Pieter de Hooch van Humanitas, sinds 2009 onderdeel van Stichting Humanitas, was hij een graag geziene gast. Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd.

Namens de raad van bestuur, raad van toezicht, directie en medewerkers van Stichting Humanitas

Gijsbert van Herk

voorzitter raad van bestuur