Persbericht: Stichting Humanitas neemt deel aan pilot voor versoepelen van bezoek aan verpleeghuizen

Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdag 6 mei, gaf minister-president Rutte aan dat er een eerste stap gezet wordt richting het openen van verpleeghuizen voor bezoek. Dit door landelijk een 25-tal pilots te starten. Vanuit elke veiligheidsregio wordt 1 locatie gekozen om bezoek op gecontroleerde wijze toe te staan. Als Stichting Humanitas zijn wij er enorm trots op dat wij als enige in de regio Rotterdam Rijnmond deze pilot gaan starten, en wel op locatie De Zilverlinde.

De Zilverlinde voldoet aan de gestelde randvoorwaarden van het kabinet. Zo neemt in de regio Rotterdam Rijnmond het aantal besmettingen af, is de Zilverlinde zelf minimaal 14 dagen coronavrij (en zelfs altijd Coronavrij geweest) en kan er binnen de locatie 1,5 meter afstand worden genomen. Er wordt bovendien goed gemonitord of er coronabesmettingen plaatsvinden. De pilot voor het versoepelen van de bezoekregeling start met instemming van de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de artsen.

Hoe gaat het versoepelen van de bezoekregeling er uit zien?
Op de locatie mag één vaste bezoeker per bewoner in het verpleeghuis langskomen en er gelden strikte hygiëneregels. Bezoekers komen op een afgesproken tijdstip, voor een afgesproken duur en frequentie langs. Ze mogen geen coronaklachten hebben, bij aankomst en vertrek wassen ze hun handen en tijdens het bezoek dragen ze een mondneusmasker en handschoenen en houden ze zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van degene die ze bezoeken. Ze hebben verder geen contact met andere bewoners en medewerkers.

Net als alle verpleeghuizen in de regio Rotterdam Rijnmond heeft de Zilverlinde voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen en om naast alle medewerkers ook de vaste bezoekers hiervan te voorzien. Bovendien is er voldoende zorg- en medisch personeel en is er genoeg testcapaciteit om bewoners, vaste bezoekers en medewerkers met klachten te testen.

Hoe wordt de pilot gemonitord?
De afspraken worden in eerste instantie door Stichting Humanitas en specifiek locatie De Zilverlinde gecontroleerd. En het bezoek wordt in het zorgdossier vastgelegd. De Academische Werkplaatsen Ouderenzorg onderzoekt daarnaast de naleving van de versoepelde bezoekregeling met vragenlijsten aan het personeel. De GGD kijkt naar de effecten door de zorgmedewerkers, de bewoners en de vaste bezoekers te testen zodra er klachten zijn. Met bron- en contactonderzoek werkt de GGD mee aan het vergroten van de kennis over de overdraagbaarheid van het virus. Daarnaast kijkt de GGD naar het effect van de versoepeling van de bezoekregeling op het totaal aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam Rijnmond.

Past bij onze eigenwaarde van eigen regie
Stichting Humanitas is enorm trots op het feit dat we op deze manier een rol spelen bij het bepalen van het nieuwe normaal voor onze samenleving tijdens en na de COVID-19 periode.
Het toestaan van bezoek aan de meest kwetsbaren in de samenleving vormt namelijk een ethisch dilemma. We willen kwetsbare ouderen zoveel mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Tegelijkertijd willen we deze mensen in deze fase van hun leven niet alleen laten. Juist dit laatste is – vanuit onze kernwaarden waar eigen regie een belangrijke in is – waar Stichting Humanitas voor staat. Stichting Humanitas verleent zorg aan veel kwetsbare cliënten in de laatste fase van hun leven. In onze zorg stellen wij – vanuit onze filosofie – de mens en de kwaliteit van leven centraal. Deze tijd is zwaar voor bewoners, familie én medewerkers. Wij doen ons uiterste best om balans te houden tussen kwaliteit van leven, en het voorkomen en beperken van de verspreiding van het coronavirus.
We zijn dan ook blij met deze stap die het kabinet neemt om bescherming tegen het virus en welzijn in verpleeghuizen met elkaar te verbinden.

Tot slot
De eerste stap gaat dus nu genomen worden. Als blijkt dat alles goed gaat, kunnen meerdere locaties in de regio vanaf 25 mei op gecontroleerde wijze bezoek ontvangen. De bedoeling is dat uiteindelijk in alle verpleeghuizen en andere zorginstellingen bezoek op deze wijze weer welkom is. In de tussentijd blijven op onze andere locaties de contactmogelijkheden bestaan per telefoon, beeldbellen en op sommige locaties het bezoek achter glas met een spreek-luister verbinding.

De komende dagen gebruiken we om het plan werken voor De Zilverlinde nauwgezet in te vullen en de eerste stappen van uitvoering te zetten, zodat we op woensdag 13 mei kunnen starten.

NOOT VOOR REDACTIES:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Humanitas
06 44 24 44 07

Stichting Humanitas
Stichting Humanitas biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ – die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl.