Stap voor stap naar een versoepelde bezoekregeling voor alle locaties van Humanitas

Tijdens de persconferentie van 19 mei gaf het kabinet aan dat de komende weken de versoepeling van de bezoekregeling van verpleeghuizen verder verruimd wordt. Stichting Humanitas is verheugd over dit nieuws, we blijven echter zorgvuldige stappen zetten.. Voor onze locaties gaat dit er als volgt uit zien:

Vanaf 25 mei
Vanaf 25 mei zal op de locaties De Wetering en de Hofjes Hoogvliet weer voorzichtig gestart worden met een bezoekregeling. Dit kan vanaf volgende week omdat deze locaties geheel ‘corona-vrij’ zijn. Dit volgt op de bezoekversoepeling die we al op 13 mei zijn gestart op locatie De Zilverlinde. De ervaring met de maatregelen die we op deze locatie hebben is tot nu toe erg goed en dus zullen deze maatregelen (om uiterst zorgvuldig en veilig met bezoek om te gaan) ook van toepassing zijn voor de bezoekregeling bij De Wetering en Hofjes Hoogvliet. De bewoners of 1econtactpersonen van deze locaties worden vanaf maandag 25 mei gebeld over hun wens en over de exacte gang van zaken en over de spelregels die voor het bezoek gaan gelden.

Tussen 2 juni en 15 juni
In deze fase starten we ook met een versoepeling van de bezoekregeling op de andere locaties die helemaal schoon (corona-vrij) zijn. Binnenkort zal daarover met de betreffende bewoners of 1e contactpersonen contact worden opgenomen.

Vanaf 15 juni
Vanaf 15 juni zullen we ook starten met een versoepeling van de bezoekregeling op de locaties waar nog besmettingen zijn. Dit doen we dan allereerst op de schone afdelingen van deze locaties. Voor een bezoekversoepeling op de besmette afdelingen worden er nog landelijke richtlijnen opgesteld die wij vervolgens moeten doorvertalen naar de betreffende afdelingen van Stichting Humanitas.
Bovendien kijken wij vanaf deze datum naar een nog verdere versoepeling van het bezoek aan de locaties en afdelingen die al wel schoon zijn. Ook hier wachten we op landelijke richtlijnen die hiervoor volgen. Uiteraard houden we de betreffende bewoners of 1e contactpersonen op de hoogte.

Verder moeten we de komende tijd heel scherp blijven en de juiste maatregelen blijven nemen binnen het plan om alle locaties zoveel mogelijk coronavrij te krijgen en te houden. Mocht er namelijk weer een besmetting plaatsvinden, dan zullen we de versoepeling van het bezoek weer moeten terugdraaien.

In de tussentijd is Stichting Humanitas actief bezig om het overige contact tussen bewoners en familie zo goed mogelijk te organiseren. Dit blijft de komende tijd ook zeker van kracht.