Humanitas neemt petitie in ontvangst

Vanochtend namen bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk en directeur Zorg met Verblijf Mieke van Gorcom een petitie in ontvangst uit handen van familieleden van bewoners van onze locatie Akropolis. Deze familieleden waren naar Akropolis gekomen om hun verdriet en frustratie kenbaar te maken, nu zij al zo lang niet op bezoek kunnen bij hun geliefde naaste.

“Wij begrijpen natuurlijk het verdriet en de frustratie helemaal,” zegt Gijsbert van Herk. “Als het mijn moeder of vader was die ik zo lang niet mocht bezoeken, dan had ik hier waarschijnlijk ook gestaan. We moeten alleen uiterst voorzichtig zijn bij het toelaten van bezoek op een locatie als Akropolis. Hier zijn namelijk nog steeds twee afdelingen ingericht voor besmette bewoners. Daarnaast is het een hele grote locatie. Het binnenlaten van bezoek brengt namelijk wel risico met zich mee. En het kost ook tijd om alles in te richten en medewerkers, bewoners en familie te spreken over hun wensen (welke vaste bezoeker en wanneer), te informeren en instrueren. Om deze redenen stond de versoepeling van bezoek aan bewoners van Akropolis gepland voor 15 juni. Maar ook hier begrijpen wij dat dit voor families en bewoners van Akropolis nooit snel genoeg kan.”

Humanitas is de bezoekversoepeling in stappen aan het uitvoeren. Vanwege de uitgebreide landelijke richtlijn die hierbij gevolgd moet worden, kost de voorbereiding veel tijd. Eerst is op 1 locatie een pilot gedaan, als onderdeel van de landelijke pilot. Vervolgens zijn afgelopen week 2 locaties gestart en starten deze week nog 4 locaties. Volgende week nog 4 en per 15-6, de datum waarop het voor alle verpleeghuizen verplicht wordt, de laatste 3, waaronder Akropolis. Hiermee loopt Humanitas voorop in het tempo waarmee dit landelijk gebeurt. Over deze versoepeling en de reden waarom dit op Akropolis, samen met de Leeuwenhoek, als laatste van de locaties staat gepland, wordt nauw overleg gevoerd met zowel de centrale – als met de decentrale cliëntenraad. “We hebben ook de familieleden die vandaag de petitie kwamen aanbieden, opnieuw opgeroepen om zich aan te melden voor de cliëntenraad. Daar wordt frequent overleg mee gevoerd, juist over dit soort van zaken.”

Samen met de cliëntenraad, maar ook met de OndernemingsRaad, de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en de medische dienst, wordt sinds vorige week nagegaan op welke wijze het bezoek op Akropolis toch ook eerder dan 15-6 mogelijk gemaakt kan worden. Dit in eerste instantie voor de bewoners van de afdelingen waar geen corona besmettingen zijn. “Over hoe we dit voor eenieder zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen doen, zijn we druk in overleg. De komende dagen zullen we de bewoners en de 1e contactpersonen op de hoogte brengen of dit lukt, onder welke voorwaarden dit kan en wanneer,” aldus Gijsbert van Herk.