Rapport over Corona uitbraak De Leeuwenhoek verschenen

Rotterdam 11 juni 2020

De afgelopen weken heeft onderzoeksbureau Move professionals een uitgebreid onafhankelijk onderzoek gedaan naar de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus binnen de locatie De Leeuwenhoek. Bij dit onderzoek, dat in opdracht van Stichting Humanitas is uitgevoerd, is de GGD betrokken geweest. Naast het externe onderzoek van Move Professionals heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gesprekken gevoerd met verschillende gesprekspartners, met als doel een beeld te krijgen van de situatie op dat moment.

Aanleiding en context van het onderzoek
Op donderdag 10 april verschenen in de media een aantal berichten over de uitbraak van – en het overlijden van bewoners door vermoedelijk het Corona virus op onze locatie De Leeuwenhoek. Onderzocht is hoe het kon gebeuren dat binnen deze locatie in enkele weken veel bewoners zijn overleden en welke maatregelen Humanitas had genomen om besmettingen tegen te gaan. Deze vragen gingen rond in de media en journalisten vroegen Minister Hugo de Jonge om opheldering. Die kondigde een onderzoek aan door de IGJ. De berichtgeving en de aankondiging van een onderzoek maakten uiteenlopende reacties los. Boze mensen over de situatie in verpleeghuizen, maar ook boze mensen die vonden dat verpleeghuizen midden in de crisis niet moesten worden belast met mediaaandacht en een inspectie onderzoek. Verpleeghuizen die bovendien in de prioritering van aandacht en in de verdeling van beschermende kleding op de tweede plek stonden. Voor Stichting Humanitas is het de reden geweest om het externe bureau Move professionals, een onderzoek te laten starten waarvan de resultaten o.a. gedeeld worden met de IGJ en de GGD.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voor Stichting Humanitas en in het bijzonder de locatie De Leeuwenhoek volgt een aantal aanbevelingen uit zowel het onderzoek van Move professionals als de gesprekken met de IGJ, zoals het beter kenbaar maken van de bijzondere functie, populatie en achtergrond van De Leeuwenhoek. Andere leerpunten hebben te maken met het borgen van het infectiepreventiebeleid (juist ook buiten de crisis), het actief betrekken van werkvloer en bewoners/familieleden bij knelpunten en oplossingen op de locatie en het meer doelgroep specifiek communiceren naar bewoners en familieleden. Dit laatste is in een crisis-situatie van belang maar ook lastig aangezien de prioriteit heeft gelegen bij de noodzakelijke zorg. Deze leerpunten worden zeker opgepakt.

Eén les moet volgens het onderzoeksbureau Move professionals zeker worden geleerd: “Alle aandacht richten op één verpleeghuis, in verwijtende zin, waarbij context en nuance nauwelijks een rol spelen, is funest voor alle betrokkenen. Mensen die zich, met gevaar voor eigen besmetting, maximaal hebben ingespannen om het virus en de gevolgen ervan te beperken. Als er al een schuldige kan worden aangewezen, dan is het dit COVID-19 virus zelf.” Onder de bijzondere omstandigheden hebben de zorgverleners, de organisatie, ketenpartners, mantelzorgers en vrijwilligers van De Leeuwenhoek zich volgens Move professionals tot het uiterste en maximaal ingespannen om zorg te verlenen die redelijkerwijs verwacht kon worden. Dat verdient groot respect. Goed nieuws is het dan ook dat De Leeuwenhoek nu geheel corona-vrij is. Uiteraard doet dit niets af aan het droevige feit dat bewoners zijn overleden aan COVID-19.

Klik hier voor de publiekssamenvatting van het rapport.