Innovatie & Inspiratie in de thuiszorg

De zorgsector en zeker de thuiszorg, wordt steeds complexer en vraagt om vernieuwing. Humanitas vindt het belangrijk om kennis en ervaringen te delen met andere partijen in en buiten de sector om deze innovatie mogelijk te maken.

Het gaat daarbij om samenwerking op het gebied van huisvesting, samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en ziekenhuizen, samenwerking tussen zorg en welzijn en met partners in de wijk.

We schreven hierover een artikel in een boekje over Innovatie & Inspiratie In de thuiszorg (pagina 26-27). Daarnaast schreven we in hetzelfde boekje een stuk over onze jarenlange investering in de centrale toegang in de thuiszorg (pagina 28-29). Centrale toegang en alarmering wordt ook meer en meer gezamenlijk opgepakt met andere zorgpartijen, De ervaringen worden met elkaar gedeeld en met Gemeente Rotterdam.

Lees het boekje hier: https://lnkd.in/dB9TcX6.