Humanitas en Woonbron sluiten nieuwe, toekomstbestendige overeenkomsten

Op 22 juni tekenden Gijsbert van Herk en Richard Sitton, voorzitters van de Raad van Bestuur van respectievelijk Stichting Humanitas en woningcorporatie Woonbron, een gedifferentieerd pakket aan afspraken en overeenkomsten. Hiermee bestendigen de organisaties hun samenwerking en daarmee ook de continuïteit van huisvesting voor de kwetsbare groepen in onze regio die van beide organisaties afhankelijk zijn voor zorg, hulp en huisvesting.
 
Na de splitsing van Humanitas Huisvesting en Humanitas Zorg begin 2016,  ging halverwege vorig jaar de vastgoedportefeuille van Humanitas Huisvesting over naar Woonbron. Humanitas Zorg en Woonbron zijn met de ondertekening gekomen tot nieuwe, toekomstbestendige huurcontracten voor de verschillende objecten die Humanitas van Woonbron gebruikt.
 
Over een aantal verschillende onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

  • Nieuwe huurcontracten voor intramuraal vastgoed, vanaf 1 januari 2020;
  • Nieuwe huurcontracten voor bedrijfsonroerendgoed (BOG) en maatschappelijk onroerend goed (MOG) vastgoed vanaf 1 januari 2020;
  • Onderzoek naar mogelijke optimalisatie van ruimtes in gebruik voor bijvoorbeeld dagbesteding, kantoorfuncties, restaurants etc.

 
Parallel daaraan heeft Humanitas een strategisch vastgoedplan opgesteld dat een doorkijk en inzicht geeft voor de gehele huisvestingsportefeuille van Humanitas Zorg. De zorgorganisatie is immers actief op zo’n zestig locaties door de gehele regio. Naast huurder van Woonbron, gebruikt zij ook locaties van vrijwel alle andere corporaties die actief zijn in de regio Rotterdam. Op die locaties bevinden zich rond 300 verpleeghuis- en maatschappelijk opvangplaatsen. Daarnaast, heeft Humanitas ook zelf nog gebouwen in eigendom, zoals Hannie Dekhuijzen in Rotterdam-Zuid en Akropolis in Rotterdam-Noord, twee verpleeghuislocaties die samen goed zijn voor ruim vierhonderd verpleeghuisplaatsen.
 
Humanitas en Woonbron vinden beide hun bestaansrecht in het zorgen voor kwetsbare bewoners. De afspraken garanderen de continuïteit in de huisvesting, hulp en zorg voor de betrokken bewoners. Woonbron en Humanitas zien met vertrouwen en enthousiasme uit naar dit nieuwe hoofdstuk in hun samenwerking. Voor  de verpleeghuislocaties Bergweg (Noord), Berberishof (Schiebroek), Zilverlinde (Hillegersberg), Gerard Goosen (Ommoord), De Leeuwenhoek (Centrum), De Wetering (Beverwaard) en Het Terras aan de Maas (Spijkenisse) sloten zij nieuwe, meerjarige contracten. In totaal zijn deze locaties goed voor nog eens 400 verpleeghuisplaatsen.
 
Naast deze locaties zijn ook alle bedrijfs- en kantoorlocaties, onder andere in gebruik voor thuiszorg en dagbesteding, onder de loep genomen. Ook daarvoor zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten.. Voor de locaties Bergweg en Gerard Goosen wordt nog gerichter bekeken hoe die verder te optimaliseren zijn. Hierbij willen we ook de gemeente Rotterdam betrekken omdat dit uitermate geschikte locaties zijn voor de zogenaamde “ouderenhubs” die de gemeente in ontwikkeling heeft.