Samenwerking Sane Psychologen en Humanitas

Afgelopen week bezegelden Humanitas en Sane Psychologen hun beoogde samenwerking met een ondertekening bij Humanitas op kantoor. Samen starten we in 2021 met het opleiden van GZ-psychologen ‘in huis’.

GZ psychologen zijn schaars en met de complexe cliëntgroepen is het voor Humanitas een logische stap nu ook zelf GZ-psychologen op te leiden. Door de samenwerking kan kennis worden gedeeld en kunnen degenen die worden opgeleid kosten- efficiënt uitgewisseld worden. In november wordt gestart met de eerste lichting.

Humanitas is geaccrediteerd voor het starten van de opleidingen. Het is zinvol en een toegevoegde waarde!

Op deze manier kunnen we:

  1. Zelf goede BIG-geregistreerde GZ-psychologen opleiden en binden aan Humanitas;
  2. Inhoudelijk de steeds complexere hulpvragen goed oppakken;
  3. Veel gevraagde behandelingen bieden aan álle cliënten;
  4. De ‘1e lijn Humanitas’ uitbouwen.

Op de foto Eneida Delgado Silva van Sane Psychologen en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam.