Visie van Stichting Humanitas op sekswerk en een verbod op betaalde seks

Vandaag was in de tweede kamer het debat over sekswerk. Het burgerinitiatief ‘ik ben onbetaalbaar’ van de jongerenbeweging Exxpose vormde de aanleiding voor dit debat. Lees hier de visie van Stichting Humanitas op sekswerk en een verbod op betaalde seks.

Sekswerk is arbeid
In onze samenleving hebben sekswerkers die in de seksbranche werken, willen gaan werken, willen stoppen of hebben gewerkt, recht op (een stigma-loze) waardering als mens en beroepsbeoefenaar.

Bij professionele uitoefening horen gelijke kansen en een goede arbeidspositie. Dit maakt sekswerkers minder afhankelijk en minder kwetsbaar voor geweld.

Verbieden van betaalde seks
Het is niet aannemelijk dat het verbieden van betaalde seks het gevolg heeft dat sekswerk verdwijnt. Het gevolg is dat sekswerk in het illegale circuit terecht komt.

Wanneer sekswerkers illegaal werken kunnen zij in geval van nood geen hulp inschakelen van de politie. Zij maken daarmee namelijk bekend dat ze illegaal in de seksindustrie werken.

Sekswerkers zullen op steeds lastiger vindbare plekken gaan werken. Hier zijn zij niet meer bereikbaar voor gezondheidsmedewerkers en hulpverleners.

Websites voor het werven van klanten zullen niet toegankelijk zijn. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van malafide bemiddelaars. Informele wervingsmethoden zoals reguliere dating Apps bieden weinig mogelijkheden om duidelijk te onderhandelen over grenzen en vergoedingen. Dit maakt het werk onnodig risicovol.

Het zou zelfs kunnen dat slachtoffers van mensenhandel in de seksindustrie geen aangifte meer durven doen uit angst dat zij zelf vervolgd zullen worden voor illegaal sekswerk. Het is niet ondenkbaar dat uitbuiters misbruik maken van deze gedachte.

Wat werkt wel
Wij roepen de regering op om met sekswerkers, belangenbehartigers, exploitanten en zorgverleners rond de tafel te gaan zitten met als doel beleid te maken waarmee misstanden en mensenhandel wel worden aangepakt en de positie van sekswerkers wel kan verbeteren.

Zie http://humanitasexpertisecentrum.nl/ voor meer informatie over het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) van Humanitas.