Rotterdam start jongerencampagne tegen mensenhandel: chaterover.nl

ROTTERDAM – In 2019 zijn er vanuit de regio Rotterdam 95 potentiële slachtoffers mensenhandel bekend. De inschatting is dat dit aantal in werkelijkheid veel hoger is. Veel jonge slachtoffers van geweld onder dwang zoeken namelijk geen hulp. Ze schamen zich omdat de dader een bekende is of omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Van de minderjarige meisjes die slachtoffer zijn van loverboys blijft zelfs 89% buiten beeld, met alle gevolgen van dien. De gemeente Rotterdam investeert continu in een effectieve aanpak van mensenhandel. Mede daarom starten Fier en het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel van Stichting Humanitas Rotterdam, in opdracht van de gemeente Rotterdam, op 8 september de campagne chaterover.nl. Hierin roepen zij jongeren in Rotterdam op om anoniem hun verhaal te delen met hulpverleners zodat ze met hun problemen kunnen worden geholpen.

‘Helaas komt het ook in Rotterdam voor dat jongeren gedwongen worden om te dealen of zichzelf te prostitueren, dat moet stoppen’, zegt Johannes Dijkstra van Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘Het is belangrijk dat jongeren hier anoniem over kunnen praten. Zo kunnen we de jongeren uit de invloedsfeer van criminelen halen en daarmee erger voorkomen, zoals psychische klachten, eenzaamheid en uitval op school of werk.’

Jongeren vroegtijdig bereiken en eerder hulp bieden

‘Eén van de kenmerken van geweld onder dwang is “silencing”, oftewel zwijgen’, vervolgt Dijkstra. ‘We merken dat veel jongeren er wél over durven praten als ze dat anoniem kunnen doen en ze weten dat ze niet direct in een hulpverleningstraject terechtkomen. Onze hulpverleners achter de chat hebben veel ervaring en kijken altijd samen met de jongere wat er nodig is om de situatie te verbeteren.’

Stichting Humanitas is zeer actief op het gebied van mensenhandel in Rotterdam. Steffie van de Lande, zorgcoördinator mensenhandel: ‘Als een jongere aangeeft behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek of praktische hulp in de buurt, kan hij of zij dat via de chat bekendmaken. Wij bieden dan vanuit Stichting Humanitas laagdrempelige hulp in Rotterdam. We hopen met deze campagne jongeren in een vroeg stadium te bereiken en zo eerder steun en waar nodig hulp te bieden.’

Over de campagne chaterover.nl

Alle jongeren in Rotterdam worden de komende zes weken via hun sociale media (Facebook, Instagram, Snapchat en Youtube) gewezen op de chat. De gespecialiseerde hulpverleners achter de chat luisteren, bieden online hulp en verwijzen de jongere door naar Stichting Humanitas wanneer zij dat zelf willen. De chat is doordeweeks geopend van 16.00 uur tot 06:00 uur in de nacht en in de weekenden vanaf 20.00 uur ’s avonds. Als onderdeel van de campagne wordt de chat ook via posters in de stad bekendgemaakt en kunnen scholen kosteloos een gastles over seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel aanvragen bij Stichting Humanitas.

Meer informatie: www.chaterover.nl en www.humanitasexpertisecentrum.nl#chaterover#gemeenterotterdam#fier#humanitasexpertisecentrum