Vacature: Humanitas zoekt nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht

De tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. E.F. Stoové, loopt ten einde. Om die reden is de Rotterdamse zorg en welzijnsorganisatie Stichting Humanitas op zoek naar een opvolger. Lees hier de volledige vacature-informatie en de profielschets voor deze functie: klik hier.

Raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting Humanitas en staat de huidige twee bestuurders met raad terzijde.

De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De leden en voorzitter van de RvT worden benoemd door de RvT waarbij één kandidaat is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad en één op voordracht van de ondernemingsraad. De nieuw aan te treden voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.