Rechter veegt inkoopbeleid langdurige zorg van tafel

Het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onrechtmatig. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 1 oktober bepaald in een kort geding dat was aangespannen door verschillende zorgaanbieders. Het is de zorgkantoren daarmee in principe verboden de lopende inkoopprocedures voort te zetten.

Alle zorgkoepels hebben bezwaar gemaakt, zoals die van de VG en GGZ, Actiz de branche organisatie van de VVT heeft dat niet gedaan. Daarnaast vanuit de VVT (Verpleging Verzorging en Thuiszorg) helaas maar vijf 5 organisaties individueel, waaronder Stichting Humanitas die zich om die reden hiertoe geroepen voelde. De rechter was klip en klaar. Laten we hiervan leren. Maar het pleidooi van Pauline Meurs in het Financieel Dagblad (FD – zie link hieronder) is ons uit het hart gegrepen. Laten we de niet acute zorg niet keer op keer achterin de rij plaatsen.

Volgens de zorgaanbieders zijn de gehanteerde tarieven niet reëel, niet kostendekkend en doen ze geen recht aan de verschillen tussen zorgaanbieders. Ook staat het haaks op de weg die is ingezet de afgelopen jaren, nadat er in alle geledingen in Nederland brede steun was voor het manifest voor de ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.
De rechtbank in Den Haag stelt nu de 68 aanbieders, die samen vijf kort gedingen hebben aangespannen, in het gelijk. De rechter is van oordeel dat de vijf betrokken zorgkantoren reële tarieven moeten bieden, omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen.

Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het beleid dat vijf zorgkantoren hebben vormgegeven voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder geval voor het jaar 2021. De rechter heeft de zorgkantoren verboden de inkoopprocedures voort te zetten, tenzij zij alsnog kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld.

Korting toont weinig respect voor de langdurige zorg

De zorgkantoren willen de langdurige zorg een forse korting opleggen. In de praktijk leidt dit tot nog meer papier en verlies van personeel, oordeelt Pauline Meurs.

https://www.skipr.nl/nieuws/rechter-veegt-inkoopbeleid-langdurige-zorg-van-tafel/