Landelijke bezinningsdag corona 6 oktober 2020

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis die wereldwijd is uitgebroken. Nooit eerder in ons leven zijn we op deze schaal met een dergelijke gebeurtenis geconfronteerd die gevolgen heeft voor alle facetten van ons bestaan. Voor onze gezondheid, ons werk, ons privéleven. Corona heeft de afgelopen maanden op ieders leven grote invloed gehad. Vaak met diepe emoties tot gevolg.

Op 6 oktober gaan we in Nederland met elkaar aandacht geven aan de gevolgen van de crisis en aan alle emoties die daarbij een rol spelen. Ook Humanitas staat op deze dag stil bij wat deze moeilijke periode heeft veroorzaakt voor haar medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familieleden.

Op alle locaties van Humanitas zal aandacht zijn voor elkaars verdriet. De dierbaren die in deze periode zijn overleden staan dan natuurlijk bovenaan in ons herdenken. Maar ook verlies van gezondheid, onzekerheden over werk, familiebijeenkomsten die niet door konden gaan. Deze en nog veel meer gebeurtenissen die in meer of mindere mate een stempel hebben gedrukt op ons leven.
We gaan deze dag, op diverse manieren, met elkaar stilstaan en terugkijken, meeleven met de betrokkenen en hebben aandacht voor elkaar en elkaars verdriet. Ook jij zelf kan die dag aangrijpen om daar iets mee te doen wat bij jou past. Om daarna weer hoopvol vooruit te blikken, op weg naar het stoppen van het virus.

Omdat Humanitas dit belangrijk acht, hebben wij met het humanistisch verbond en vele landelijk actief zijnde geestelijk verzorgers, het initiatief genomen om deze oproep en hier rust en ruimte voor te vinden, vast te leggen in een manifest. Dit manifest willen we 7 oktober landelijk delen.

Gijsbert van Herk,
voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas