Andere aanpak tijdens de tweede coronagolf

Medewerkers én bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen willen een andere aanpak tijdens de tweede coronagolf

Lees het artikel en bekijk de reportage op RTV Rijnmond:

Bestuursvoorzitter Van Herk wil dat er haast wordt gemaakt met de sneltest. Humanitas is daar inmiddels mee begonnen, maar de sneltest is nog niet officieel goedgekeurd. “Maar dat is ook zo’n mooi voorbeeld; Nederland is nog niet zo ver, Duitsland heeft die test al goedgekeurd. Maar het zou een enorme uitkomst zijn als we die test mogen inzetten. Om uit te sluiten dat een medewerker niet besmet is én dat ie niet drie dagen thuis zit.”

Medewerkers én bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen willen andere aanpak tijdens de tweede coronagolf

Tijdens de eerste coronagolf vielen in verpleeg- en verzorgingshuizen duizenden doden. Naast bewoners kwam ook het personeel in de coronacijfers terug. Dat was het fysieke leed, maar er was ook veel psychisch leed, onder meer doordat bezoek niet was toegestaan. Dat moet nu anders, vindt iedereen in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen.

Het zorgmanifest waarover gesproken wordt vindt u hier:

Isoleer het virus, niet de mensen! – Humanistisch Verbond

In de eerste fase van covid-19 gold een lockdown voor zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en andere instellingen met een sterke afhankelijkheidsrelatie zoals de zorg voor mensen met beperkingen. Drie maanden lang leefden bewoners afgesloten van hun dierbaren en de buitenwereld. Er was op veel plekken slechts aandacht voor basiszorg.