Tijd voor Max 22 oktober 2020

Vandaag 22 oktober was de bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas, Gijsbert van Herk, samen met Anne-Mei The, te gast bij Omroep Max in het programma tijd voor Max. Ze spraken er over de huidige situatie in de zorginstellingen, tijdens de tweede coronagolf en met name over de situatie in de verpleeghuizen. En ze spraken over het zorgmanifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen’.

Isoleer het virus, niet de mensen! – Humanistisch Verbond

In de eerste fase van covid-19 gold een lockdown voor zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en andere instellingen met een sterke afhankelijkheidsrelatie zoals de zorg voor mensen met beperkingen. Drie maanden lang leefden bewoners afgesloten van hun dierbaren en de buitenwereld. Er was op veel plekken slechts aandacht voor basiszorg.