Veel bewondering voor mantelzorgers

Wij hebben heel veel bewondering voor alle mantelzorgers die zich, vaak stilletjes op de achtergrond, inzetten voor veel liefdevolle zorg. Met een klein gebaar, dit virtuele kaartje, danken we ze allemaal op deze Dag van de Mantelzorg!

Echter, je kunt alleen goed van waarde zijn als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een avondje voor jezelf zijn, maar ook bijvoorbeeld logeeropvang of dagbesteding voor degene(n) voor wie je zorgt. Dit is respijtzorg. Humanitas is benieuwd of u weet dat dit bestaat en of u hier geïnteresseerd in bent? Graag wil Humanitas met elkaar kijken naar mogelijkheden.

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Wist u van het bestaan van respijtzorg? Heeft u interesse? Of vindt u het niet nodig en waarom niet? Geef uw reactie via Facebook.

Alvast bedankt voor het meedenken!