Jij bent nu nodig!

De tweede coronagolf komt keihard aan bij de zorgorganisaties in onze regio, zo ook bij Stichting Humanitas. Hulp is nu nodig en werkgevers hebben hiervoor de oplossing in handen! Kijk of er in uw personeelsbestand medewerkers met een zorgdiploma zitten en geef hen de ruimte om tijdelijk bij te springen in de zorg. Hoe? Kijk op www.jijbentnunodig.nl.

Of bent u benieuwd hoe uw organisatie op een andere manier een helpende hand kan aanreiken voor de kwetsbare Rotterdammer, kijk dan op www.handenvanhumanitas.nl