Humanitas kernlid van Sociaal Creatieve Raad

De Sociaal Creatieve Raad

Stichting Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk is een van de 50 kernleden van de Sociaal Creatieve Raad. De 50 kernleden delen hun netwerk en hun kennis over samenwerkingsprocessen tussen creatieven, beslissers en andere belanghebbenden. Ze nemen initiatief en geven inspiratie. Samen met de beste kunstenaars en ontwerpers van Nederland werken ze aan nieuwe toekomsten rond maatschappelijke vraagstukken. 

Er zijn veel transitie-opgaven in Nederland. Er wordt massaal gezocht naar oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken. De coronacrisis doet ons extra beseffen dat de wereld snel en ingrijpend verandert. Andere waarden zijn belangrijker geworden. Om menselijke waarden weer meer centraal te stellen, moeten maatschappelijke systemen opnieuw ingericht worden. De samenwerking met creatieve makers is daarin beloftevol. Maar voor opdrachtgevers is het nog niet makkelijk hen hierbij te betrekken. Het culturele veld is te versnipperd. En er is te weinig kennis over samenwerkingsprocessen met creatieve makers die leiden tot impact op het vraagstuk. Juist in deze tijd is het noodzaak om dit beter te faciliteren. Daarvoor kunt u terecht bij de Sociaal Creatieve Raad.

Sociaal Creatieve Raad

We delen ons netwerk en onze kennis over samenwerkingsprocessen tussen creatieven, beslissers en andere belanghebbenden. We nemen initiatief en geven inspiratie. Bij ons kunt u aankloppen om samen met de beste kunstenaars en ontwerpers van Nederland te werken aan nieuwe toekomsten rond maatschappelijke vraagstukken. Er zijn veel transitie-opgaven in Nederland.

Lees ook de column van Tinkebell over dit onderwerp in het Parool: https://www.parool.nl/columns-opinie/creatieve-makers-worden-zelden-ingezet-om-mee-te-denken-over-complexe-zaken~ba75893c/