Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 5 februari 2021 zal de heer Ron Treffers benoemd worden tot voorzitter Raad van Toezicht. Hij volgt hiermee Erry Stoové op, die zijn tweede termijn van voorzitterschap heeft volbracht.
Wij heten Ron van harte welkom en wensen hem veel voldoening in zijn nieuwe functie.
Ron Treffers verheugt zich erop om onze organisatie met al haar onderdelen te leren kennen.
Wij danken de heer Stoové ook via deze weg voor zijn inzet voor Humanitas de afgelopen acht jaar.