Externe beoordeling Kwaliteit Management Systeem (KMS) leidt tot nieuw certificaat

Sinds januari 2018 heeft Humanitas haar eigen Kwaliteit Management Systeem (KMS), goedgekeurd door het Keurmerkinstituut. Afgelopen december zijn we opnieuw beoordeeld. Het onderzoek door de auditor van het keurmerkinstituut heeft geleid tot een nieuw certificaat dat geldig is tot december 2023!

Het KMS, dat gebouwd is als een systeem rondom de wensen en behoeften vanuit de cliënt is een belangrijk hulpmiddel om beleid en doelstellingen vast te stellen en deze doelstellingen te behalen. Het kwaliteitsmanagementsysteem geeft intern een kader aan hoe we werken en is extern van belang bij zorginkoop en verantwoording. Als onze zorg en ondersteuning voor cliënten goed is, willen we dat zo houden. Als het niet goed genoeg is, willen we het verbeteren.

In de terugkoppeling vanuit de auditor hebben we heel veel complimenten gekregen over de uitwerking van de visie, de visuele uitwerking van deze plannen en het KMS. Het is echt onderdeel geworden van de organisatie en leidt tot continue kwaliteitsverbetering.

We zijn daar supertrots op!