Ervaringsdeskundigen aan de slag als taalambassadeurs in Feijenoord

Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven is best groot. In heel Nederland is dat 11 % van de bevolking, in Rotterdam 22%, maar in gebied Feijenoord bedraagt het zelfs 36%. Dat is best schrikken en betekent werk aan de winkel!

Maar hoe bereik je laaggeletterden en motiveer je ze hun taal te verbeteren? Humanitas werkt op andere terreinen (schulddienstverlening) met ervaringsdeskundigen en merkt dat dit heel goed werkt. “Er is herkenbaarheid en vertrouwen in mensen, die hetzelfde hebben meegemaakt als jij en je kunnen laten zien hoe zij vooruit zijn gekomen. Ook op het gebied van taal kunnen ervaringsdeskundigen een grote meerwaarde hebben” zegt Caroline van Jaarsveld, projectleider bij Humanitas Welzijn Feijenoord.

Taalgebruik verbeteren
Esther van der Wiel, regiomanager van Stichting Lezen en Schrijven vertelt dat zij inmiddels 13 taalambasssadeurs in dienst hebben. “Gemeente Rotterdam is ook enthousiast en vroeg ons contact op te nemen met welzijnsorganisaties in Rotterdam om hier ook taalambassadeurs te werven. Humanitas is de eerste organisatie die hiermee start.
Dinsdag 22 juni ondertekenden zij in ’t Klooster een samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van vier taalambassadeurs. Zij zijn afkomstig uit gebied Feijenoord, waren vrijwilliger bij Humanitas of volgenden al eerder een taalcursus bij Lia Trum. Nu worden ze officieel aangesteld om bij wijkbewoners taalonderwijs te promoten en organisaties en bedrijven te helpen hun taalgebruik begrijpelijker te maken.

Wilskrachtige vrouwen
De taalambassadeurs krijgen een training en er wordt gekeken hoe zij het beste ingezet kunnen worden en welke voorkeur de ambassadeurs zelf hebben. Willen ze bijvoorbeeld presentaties geven aan groepen, of liever als lid van een testpanel de teksten van organisaties op begrijpelijkheid testen?

De vier ambassadeurs die vandaag officieel van start gaan hebben een heel diverse achtergrond. Ze kwamen bijvoorbeeld naar Nederland als vluchteling, uit Syrië of Ghana. Goed opgeleid, maar de Nederlandse taal niet machtig, dus volgden ze taallessen. Wat zij gemeen hebben met elkaar is hun wilskracht en doorzettingsvermogen. Sterke vrouwen die er écht voor gaan. Zij kunnen anderen overtuigen van het nut van taalles en organisaties helpen hun taalgebruik begrijpelijker te maken.

Aan de slag voor laaggeletterden
Lia Trum (taalcoördinator bij Humanitas) popelt om met hen aan de slag te gaan. “We gaan de Huizen van de Wijk bezoeken om de rol van taalambassadeurs en het nut van taalles uit te leggen. Ook vragen we business clubs iets te doen voor laaggeletterden, bijvoorbeeld het regelen van stageplekken. We gaan ook intensief samenwerken met de bibliotheek. Denk aan het leveren van boeken in begrijpelijke taal, maar wel voor volwassenen.

Antoinette de Graaf, adjunct-directeur van Lezen en Schrijven, is positief over alle voornemens, “Ik ben zo blij met deze ervaringsdeskundigen die ons helpen om meer laaggeletterden te bereiken, maar vooral ook om van hen te leren hoe we deze mensen het beste kunnen benaderen. Ik ben dan ook heel trots op onze samenwerking die we vandaag officieel bevestigen.” Projectleider Anneke Elenbaas vult aan: “Dit heeft ook een mooi olievlek-effect. Er zijn al meer gemeenten in de regio die interesse hebben.”

Overeenkomst getekend
Na alle mooie woorden is het tijd voor het officiële gedeelte. Allereerst wordt taalambassadeur Sjarmine en daarmee ook haar drie collega-ambassadeurs in het zonnetje gezet. Nadat Antoinette en Caroline plechtig hun handtekening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst kon Sjarmine meteen aan de slag, zij checkte de leesbaarheid van het aanmeldformulier voor taalles. Zij zag meteen al een paar verbeterpunten: woorden als ‘gebied’, ‘aanbod’ “conversatieles’ en ‘voorkeur’ zijn op zijn minst verwarrend voor mensen die het Nederlands minder goed beheersen. Goed werk, Sjarmine!

Zie ook: www.stichtinglezenenschrijven.nl