Vermoedens van mensenhandel? Herken, signaleer en meld!

Wat verstaan we onder mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel om deze persoon uit te buiten. Deze uitbuiting kan zich afspelen in verschillende sectoren: seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of overige arbeidsuitbuiting.

Stichting Humanitas levert al sinds jaar en dag een bijdrage aan de bestrijding van mensenhandel. Zij doet dat o.a. met het Meldpunt Mensenhandel dat nu 7 dagen per week van 08.30 – 22.00 uur telefonisch bereikbaar is. Telefoonnummer: 010 – 236 52 56.

Bent of kent u een slachtoffer van mensenhandel en wilt u advies of een melding doen? Bel dan dit nummer en een maatschappelijk werker spreekt de signalen met u door, geeft advies en bespreekt de eventuele vervolgstappen. Dit kan ook anoniem.