Corona-nieuws

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze periode van de corona-crisis. Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Zorg met verblijf

Komt u op bezoek? Mondkapje verplicht

Zoals u ongetwijfeld weet is het bezoek binnen de verpleeghuizen van Humanitas mogelijk. U kunt zelfs meerdere keren per week uw naaste bezoeken en met meer personen, mits u uw bezoek van tevoren of als het niet anders kan ter plekke op de locatie registreert via het online registratiesysteem.

Uiteraard houden wij de landelijke en regionale ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten met als doel het Corona-virus buiten de deur te houden. Helaas is de afgelopen tijd – en zeker in de regio Rotterdam – weer een toename geconstateerd van de verspreiding van het Corona-virus. Daarom hebben de Raad van Bestuur en directie van Stichting Humanitas – al voordat het kabinet hiertoe besloten heeft – besloten om het gebruik van een mondmasker voor iedereen verplicht te stellen die een gemeenschappelijke ruimte van de locatie betreedt. Voor iedereen, dus voor u als bezoeker, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Iedereen draagt het mondmasker wanneer we ons op de locatie voortbewegen. Zodra u ergens zit mag het mondmasker af. Onze bewoners van de afdelingen PG en Somatiek hoeven geen mondmasker te dragen, alleen op vrijwillige basis.

De regels voor u op een rij:

 • U draagt een mondkapje gedurende uw verblijf op de locatie. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. Bij uitzondering, als u zelf (nog) geen mondkapje heeft, dan ligt er voor u een mondkapje klaar bij (de beveiligingsmedewerker bij) de ingang van de locatie.
 • Naast deze maatregelen blijven wij u attenderen op de strikte hygiënemaatregelen die gelden voor iedereen. Dit zijn:
  • Vaak handen wassen met water én zeep;
  • Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
  • Gebruik papieren zakdoeken;
  • Geef elkaar geen hand;
  • Houd voldoende afstand, zo’n anderhalf tot twee meter.
 • Ook bij een wandeling buiten draagt u een mondkapje, als u geen anderhalve meter afstand kunt bewaren tot uw naaste.
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) kunt u niet op bezoek komen. Dit geldt ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Meld het ons zo snel mogelijk bij een positieve test

Indien u op bezoek bent geweest en achteraf blijkt dat u na klachten positief getest bent op het Corona-virus, meld dit dat alstublieft zo snel mogelijk bij de manager van de locatie.

Restaurants

De restaurants binnen onze locaties aan de Bergweg en in de Gerard Goosenflat (Gulle Gans) zijn weer open. Beide restaurants zijn open voor bewoners en voor restaurant de Gulle Gans is de openstelling ook voor bezoekers. Voor beide restaurants geldt dat er kan worden afgehaald. Eten en drinken kan niet genuttigd worden ter plaatse. Voor beide locaties geldt dat het zitgedeelte nog niet wordt geopend. Dit komt door de open structuur van de locatie, waardoor het lastig is om toe te zien op de regels opgelegd door RIVM en overheid. Voor mensen van buiten is het restaurant niet toegankelijk.

De restaurants op de overige locaties blijven helaas voorlopig nog gesloten.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerder genoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening

Ook op alle locaties van Welzijn & hulpverlening waar we met cliënten en bezoekers te maken hebben, is iedereen verplicht een mondmasker te dragen.

GGZ

Het team van psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding (P> team) verzorgt haar diensten weer zoveel mogelijk door middel van huisbezoeken. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gekeken naar een passend alternatief: beeldbellen, begeleiding tijdens een wandeling in de buitenlucht of een afspraak buitenshuis.

Op de locatie De Skala, zijn maatregelen ingezet om fysieke contactmomenten tussen bewoners te verminderen. Ontbijt, lunch en diner wordt afgehaald door de bewoners en op de kamer genuttigd. Medicatie wordt met een medicatiekar aan de deur uitgegeven. Daarnaast kunnen bewoners op afspraak 1 bezoeker per dag ontvangen.

Dagbesteding

Humanitas organiseert weer activiteiten voor de bezoekers van de dagbesteding. De kleinschalige dagbesteding wordt in eerste instantie in gespreide vorm aangeboden. Dat wil zeggen in kleinere groepen, verspreid over verschillende ruimtes en/of gespreid over dagdelen en de gehele week. De groepen bestaan uit maximaal zes bezoekers en twee begeleiders. De begeleiders dragen hierbij verplicht mondkapjes indien zij binnen de 1,5 meter van de cliënt komen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de cliënten als het gaat om de frequentie en groepsvorming. Voor de bezoekers die de kleinschalige dagbesteding nog niet kunnen bezoeken bieden we alternatieve vormen van dagbesteding: contact op afstand, huisbezoeken, inzet vrijwilligers, etc.

Gespecialiseerde hulpverlening en vrijwilligersprojecten

Het belang van cliënten staat voorop en onze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecontinueerd met de volgende aanpassingen:

 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Dus medewerkers werken thuis wanneer mogelijk, en werken op locatie indien nodig.
 • (Hulpverlenings)bijeenkomsten worden beperkt tot 10 mensen, inclusief medewerkers
  De medewerkers dragen hierbij verplicht mondkapjes.
 • Cliënten en bezoekers zijn welkom op onze locaties, op telefonische afspraak.
  • Werkplekken en spreekkamers zijn uitgerust met reinigings- en/of beschermingsmiddelen.
  • Op de opvanglocaties is de verlofregeling sinds 1 juni versoepeld.

Welzijn voor de bewoners van het gebied Feijenoord en Hoek van Holland

Humanitas Welzijn verzorgt sinds 2018 het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij ondersteuning bieden aan het ‘wel-zijn’ van iedereen die in het gebied Feijenoord woont en werkt. Met Vitis welzijn verzorgen wij onder de noemer Welzijn op de Hoek ook het welzijnswerk in Hoek van Holland.

Weer activiteiten in de huizen van de wijk

In de huizen van de wijk vinden ook weer activiteiten plaats. Als u hieraan deel wilt nemen dient u wel eerst even te bellen of langs te lopen om u aan te melden. Ook binnen de huizen van de wijk is het voor iedereen, dus zowel bezoekers als medewerkers, verplicht om een mondmasker te dragen. Ook mogen er maar 30 mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn.

Welke activiteiten starten weer in de huizen van de wijk?

3 infopleinen gestart

Vanaf 8 juni zijn op drie locaties de infopleinen weer op in een iets andere vorm, maar wel op de herkenbare tijden. De locaties zijn Hillevliet, De Dam en ‘t Klooster. Met ‘t Trefpunt en Zadkine Wijkleerbedrijf wordt afstemming gezocht. Bezoeker kunnen alleen op afspraak langskomen. Mensen kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 40 02 090
De infopleinen zijn bedoeld voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld een brief of een formulier, hulp nodig hebben bij geldzaken of bij de aanvraag voor een fiets, laptop ect voor hun kind. Of hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk of bij het solliciteren.

Belangrijke 1-op-1 gesprekken

In het verlengde van de info-pleinen zijn we open voor 1-op-1 gesprekken voor mensen met hulpvragen die niet telefonisch kunnen. Voor deze gesprekken krijgen mensen een persoonlijke uitnodiging. Zonder afspraak binnenlopen is niet mogelijk.

Afhaalmaaltijden

Huis van de Wijk De Brink is vanaf 22 juni weer gestart met afhaalmaaltijden.
Ook zijn veel activiteiten weer opgestart, hiervoor moet wel eerst worden aangemeld.
Bewoners die hun activiteit willen opstarten kunnen dit doen in overleg met de coördinator van het huis van de wijk. Iedereen moet zich houden aan de regels en ouders van kinderen mogen helaas niet mee naar binnen. Kijk op de agenda op deze website voor de activiteiten waaraan je kunt deelnemen.

Welke regels gelden er in de huizen van de wijk?

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Maximaal 30 personen naast het personeel in het gebouw.
 • Houd 1,5 meter afstand in alle ruimtes.
 • Hanteer 4 m2 per persoon per publieksruimte. In een ruimte van 12 m2 kunnen dus maximaal 3 mensen verblijven.
 • In/uitgang het liefst apart. Indien dit op de locatie niet kan, zorg er dan voor dat iemand bezoekers begeleidt bij het naar binnen en naar buiten gaan zodat bezoekers elkaar niet in de weg lopen.
 • Alleen activiteiten met een vastgestelde programmering. Dus geen ongeplande inloop.
 • Zoveel mogelijk rechts houden, achter elkaar lopen en ruimte laten bij passeren.
 • Voor 1-op-1 gesprekken waar waarbij materialen en/of formulieren uitgewisseld worden gebruiken we ‘hoestschermen’. Dit zijn staande schermen op bureau’s of hangende schermen voor balie’s ed.
 • Lokalen bij gebruik zoveel als mogelijk open laten en goed ventileren.
 • We maken onze huisregels goed bekend door ze zichtbaar op te hangen.
 • We hanteren de volgende hygiëne-maatregelen:
  • Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst.
  • We hanteren een gezondheidscheck bij binnenkomst
  • We maken tafels en deurklinken regelmatig schoon met desinfecterend reinigingsmiddel
  • We dragen handschoenen en een beschermkap bij het bereiden van voedingsmiddelen.
  • We gebruik papieren bekers

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens het Corona crisisteam
Gijsbert van Herk