Corona-nieuws

Laatste update: 15 maart 2021

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze periode van de corona-crisis. Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Zorg met verblijf

Bezoekregeling

Wij blijven bezoek mogelijk houden voor de bewoners. Vanwege de dreiging die er uit gaat van de nog veel besmettelijker Britse variant, vereist dit meer dan ooit zorgvuldigheid van eenieder en het opvolgen van de strikte hygienevoorwaarden die gesteld worden. In het vetgedrukte gedeelte in de opsomming hieronder leest u welke regels er nu gelden voor het aantal bezoekers dat is toegestaan nu. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Deze algemene spelregels zijn nog als volgt:

 • Alle bezoekers registreren zich via de bezoekersapp: https://cloud.reflexappointment.nl/appointment/Humanitas/nl-NL/start?spx.StartPageIndex=2 (of via de knop bovenaan deze pagina)
 • Als u klachten heeft die mogelijk duiden op corona, dan is bezoek niet toegestaan.
 • U past handhygiëne toe direct na binnenkomst op de locatie.
 • Een medewerker begeleidt u op de afdeling naar de kamer van uw naaste en na het bezoek weer van de afdeling af.
 • U draagt een chirurgisch mondneusmasker. Als u deze link in uw browser intikt dan ziet u een filmpje over het aantrekken hiervan: https://vimeo.com/403728699
 • U houdt 1,5 meter afstand.
 • Na uw bezoek past u handhygiëne toe en u verlaat het pand via de kortste weg
 • Bezoekregeling verpleeghuizen Humanitas per 11 maart 2021
  In de laatste persconferentie (dd. 8 maart 2021) van de regering is aangekondigd dat bewoners van de verpleeghuizen twee bezoekers per dag mogen ontvangen, wanneer er voldoende bewoners gevaccineerd zijn. Wij volgen dit beleid en dit betekent dat de regeling gaat gelden voor de afdelingen bij Humanitas waar inmiddels 2 vaccinatierondes hebben plaatsgevonden.

  Bewoners mogen met ingang van donderdag 11 maart twee bezoekers per dag ontvangen. Dit bezoek kan de bewoner tegelijkertijd, of verspreid over de dag ontvangen.

  Voor de afdelingen waarvoor geldt dat de bewoners alleen de 1e prik hebben ontvangen kunnen we pas 2 bezoekers toe laten als de 2e prik ook is gegeven. Pas dan zijn de bewoners voldoende beschermd om extra bezoek mogelijk te maken. Tot het zover is houden we nog vast aan 1 bezoeker per dag. Bewoners krijgen bericht over het daarna mogelijk maken van 2 bezoekers per dag. Bij bijzondere omstandigheden blijft maatwerk mogelijk in overleg met de afdeling coördinator of manager.

 • Het meenemen van uw naaste naar een andere locatie, zoals een bezoek aan huis of aan de dierentuin (als deze weer open is) of overige locaties waar mogelijk veel mensen aanwezig zijn en waarbij 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden in verband met gedrag van anderen, raden wij in deze periode ten sterkste af. Als daar toch een dringende reden voor is, maken wij afspraken met u over een quarantaineperiode bij terugkeer op de locatie. Deze quarantaineperiode is 10 dagen.

Spelregels bij vermoeden van een besmetting of een positieve testuitslag van u/uw naaste:

Bij vermoeden van besmetting of als u/uw naaste positief getest is, raden we bezoek echt af.

Uitzonderingen hierop of als er van maatwerk sprake moet zijn, kunt u bespreken met de manager of afdelingscoördinator van de locatie/afdeling.

Meld het ons zo snel mogelijk bij een positieve test

Indien u op bezoek bent geweest en achteraf blijkt dat u na klachten positief getest bent op het Corona-virus, meld dit dat alstublieft zo snel mogelijk bij de manager van de locatie.

Restaurants

De restaurants van Humanitas zijn tot nader bericht gesloten.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerder genoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening

Ook op alle locaties van Welzijn & hulpverlening waar we met cliënten en bezoekers te maken hebben, is iedereen verplicht een mondmasker te dragen.

GGZ

Het team van psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding (P> team) verzorgt haar diensten weer zoveel mogelijk door middel van huisbezoeken. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gekeken naar een passend alternatief: beeldbellen, begeleiding tijdens een wandeling in de buitenlucht of een afspraak buitenshuis.

Op de locatie De Skala, zijn maatregelen ingezet om fysieke contactmomenten tussen bewoners te verminderen. Ontbijt, lunch en diner wordt afgehaald door de bewoners en op de kamer genuttigd. Medicatie wordt met een medicatiekar aan de deur uitgegeven. Daarnaast kunnen bewoners op afspraak 1 bezoeker per dag ontvangen.

Dagbesteding

Humanitas organiseert weer activiteiten voor de bezoekers van de dagbesteding. De kleinschalige dagbesteding wordt in eerste instantie in gespreide vorm aangeboden. Dat wil zeggen in kleinere groepen, verspreid over verschillende ruimtes en/of gespreid over dagdelen en de gehele week. De groepen bestaan uit maximaal zes bezoekers en twee begeleiders. De begeleiders dragen hierbij verplicht mondkapjes indien zij binnen de 1,5 meter van de cliënt komen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de cliënten als het gaat om de frequentie en groepsvorming. Voor de bezoekers die de kleinschalige dagbesteding nog niet kunnen bezoeken bieden we alternatieve vormen van dagbesteding: contact op afstand, huisbezoeken, inzet vrijwilligers, etc.

Gespecialiseerde hulpverlening en vrijwilligersprojecten

Het belang van cliënten staat voorop en onze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecontinueerd met de volgende aanpassingen:

 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Dus medewerkers werken thuis wanneer mogelijk, en werken op locatie indien nodig.
 • (Hulpverlenings)bijeenkomsten worden beperkt tot 10 mensen, inclusief medewerkers
  De medewerkers dragen hierbij verplicht mondkapjes.
 • Cliënten en bezoekers zijn welkom op onze locaties, op telefonische afspraak.
  • Werkplekken en spreekkamers zijn uitgerust met reinigings- en/of beschermingsmiddelen.
  • Op de opvanglocaties is de verlofregeling sinds 1 juni versoepeld.

Welzijn voor de bewoners van het gebied Feijenoord en Hoek van Holland

Humanitas Welzijn verzorgt sinds 2018 het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij ondersteuning bieden aan het ‘wel-zijn’ van iedereen die in het gebied Feijenoord woont en werkt. Met Vitis welzijn verzorgen wij onder de noemer Welzijn op de Hoek ook het welzijnswerk in Hoek van Holland.

Voor meer informatie over Welzijn Feijenoord verwijzen we u naar de speciale pagina op de website De Magie van Feijenoord: https://www.magievanfeijenoord.nl/…/corona-update…
Voor het nieuws over welzijn in Hoek van Holland verwijzen we u naar de pagina over de coronamaatregelen aldaar: https://www.vitiswelzijn.nl/nieuws/corona-hoekvanholland

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens het Corona crisisteam
Gijsbert van Herk