Corona-nieuws

Laatste update: 8 juli 2021

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze periode van de corona-crisis. Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Bezoekregeling

Zorg met verblijf

U heeft er vast ook erg naar uitgekeken! Het dragen van een mondkapje in de algemene ruimtes op de locatie is niet langer verplicht. Voorwaarde hierbij is dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Echter, het risiconiveau in onze regio Rotterdam Rijnmond wordt door het RIVM als ernstig beschouwd. Daarom geldt op de afdeling een aanvullende preventieve maatregel voor bezoek en zorgmedewerkers. Die heeft betrekking op het gebruik van het mondkapje op de afdeling.

Gebruik mondkapje medewerkers op de afdeling
Onze zorgmedewerkers die in direct contact staan met de bewoners dragen uit voorzorg een mondmasker tijdens hun dienst.

Gebruik mondkapje bezoekers op de afdeling
Vanwege het ernstige risiconiveau van onze regio vragen wij ook bezoek de volgende (preventieve) maatregelen in acht te nemen:

 • Bij het betreden van de afdeling waar uw naaste woont vragen wij u een mondkapje te dragen. Eenmaal op de eigen kamer van uw naaste kan het mondkapje af als u 1,5 meter afstand kunt houden. Komt u op minder dan 1,5 meter afstand van uw naaste, houdt u dan het mondkapje op.
 • Bezoek vragen wij om zich van tevoren aan te blijven melden via de bezoekersapp:
  stichtinghumanitas.nl/registratiebezoek. Dit is nodig om eventueel bron- en contactonderzoek te kunnen doen en ter voorkoming van een vierde golf.
  Het blijft heel belangrijk ook de basis hygiëneadviezen op te volgen: hoesten of niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en regelmatig handen te wassen. Daarnaast is het belangrijk zich al bij lichte klachten te laten testen.

Activiteiten binnen en buiten

 • Het aantal deelnemers aan activiteiten die in een ruimte buiten de eigen afdeling plaatsvinden stemmen we af op de grootte van die betreffende ruimte. Anderhalve meter afstand kunnen houden is daarbij de norm.
 • Deelname van bewoners van aangesloten woonvoorziening of familie/bezoek bij groepsactiviteiten is mogelijk. De begeleiding van de activiteit geschiedt door medewerkers en vrijwilligers.
 • Cliënten onderling hoeven geen anderhalve meter afstand te houden.
 • In verband met brononderzoek bij mogelijke besmetting registreren we deelname aan een activiteit.
 • Zingen tijdens activiteiten en kerkdiensten is weer toegestaan.

Terras en restaurants
Voor de locaties die over een restaurant en/of terras beschikken gelden de landelijke richtlijnen.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning
Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerder genoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt als de anderhalve meter afstand niet in acht genomen kan worden.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening
Vanaf deze week is het dragen van een mondkapje in de algemene ruimtes op de locatie niet langer verplicht. Voorwaarde hierbij is dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Echter, het risiconiveau in onze regio Rotterdam Rijnmond wordt door het RIVM als ernstig beschouwd. Daarom geldt voor de Skala en voor de Dagbestedingeen aanvullende preventieve maatregel voor bezoek en zorgmedewerkers.

Gebruik mondkapje medewerkers op de afdeling
Onze zorgmedewerkers die in direct contact staan met de bewoners dragen uit voorzorg een mondmasker tijdens hun dienst.

Gebruik mondkapje bezoekers op de afdeling
Vanwege het ernstige risiconiveau van onze regio vragen wij ook bezoek de volgende (preventieve) maatregel in acht te nemen:

 • Bij het betreden van de afdeling waar uw naaste woont vragen wij u een mondkapje te dragen. Eenmaal op de eigen kamer van uw naaste kan het mondkapje af als u 1,5 meter afstand kunt houden.Komt u op minder dan 1,5 meter afstand van uw naaste, houdt u dan het mondkapje op.

Het blijft heel belangrijk ook de basis hygiëneadviezen op te volgen: hoesten of niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en regelmatig handen te wassen. Daarnaast is het belangrijk zich al bij lichte klachten te laten testen.

Activiteiten binnen en buiten

 • Het aantal deelnemers aan activiteiten die in een ruimte buiten de eigen afdeling plaatsvinden stemmen we af op de grootte van die betreffende ruimte. Anderhalve meter afstand kunnen houden is daarbij de norm.

Welzijn voor de bewoners van het gebied Feijenoord en Hoek van Holland
Humanitas Welzijn verzorgt sinds 2018 het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij ondersteuning bieden aan het ‘wel-zijn’ van iedereen die in het gebied Feijenoord woont en werkt. Met Vitis welzijn verzorgen wij onder de noemer Welzijn op de Hoek ook het welzijnswerk in Hoek van Holland.

Voor meer informatie over Welzijn Feijenoord verwijzen we u naar de speciale pagina op de website De Magie van Feijenoord: https://www.magievanfeijenoord.nl/nieuws/corona-update-feijenoord-1

Voor het nieuws over welzijn in Hoek van Holland verwijzen we u naar de pagina over de coronamaatregelen aldaar: https://www.vitiswelzijn.nl/nieuws/corona-hoekvanholland
We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wij volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en als het nodig is passen wij onze maatregelen hierop aan.

Voor nu zijn wij blij met alles wat weer mogelijk is en hopen met u op een prettige zomer!