Corona-nieuws

Laatste update: 8 november 2021

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze fase van de corona-crisis en wat dit mogelijk inhoudt als u 1 van onze locaties bezoekt of begeleiding ontvangt van onze professionals.
Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

 

 

Zorg met verblijf
In de persconferentie van 2 november 2021 is gesproken over aanvullende maatregelen en het handhaven van de bestaande maatregelen in verband met oplopende besmettingen. Er liggen steeds meer mensen in de ziekenhuizen. Handhaving van de bestaande maatregelen en aanvullende maatregelen zijn nodig om het tij te keren.
Gebruik mondneusmasker

Op alle locaties wordt het gebruik van mondneusmaskers bij het betreden van de locatie tot het verlaten van het pand weer de norm. Evenals 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dat geldt voor alle bezoekers en voor alle medewerkers. Bij de maatregelen die we nemen staat het welzijn van de bewoners, het voorkomen van besmettingen en de uitvoerbaarheid van de maatregelen voorop.

De maatregelen die nu gelden:

 • Gebruik van een mondneusmasker bij het betreden van de locatie tot het verlaten van de locatie is verplicht. Mondneusmaskers zijn verkrijgbaar bij alle ingangen.
 • Bezoek op de kamer van de bewoner blijft gehandhaafd; bezoek op de huiskamers is voorlopig nog niet mogelijk.
 • Wanneer de bewoner naar buiten gaat gebruikt zijn/haar begeleider een mondneusmasker binnen de 1,5 meter afstand van de bewoner.
 • Activiteiten buiten de afdeling, herdenkingsbijeenkomsten e.d. kunnen allen doorgang vinden met inachtneming van mondneusmaskergebruik en 1,5 meter afstand houden waar mogelijk.
 • Thuis mogen we maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. Voor het bezoek aan bewoners op de locaties geldt dit ook. Per dag maximaal 4 bezoekers. Dit aantal is inclusief kinderen vanaf 12 jaar. Het bezoek draagt een mondneusmasker.

Van belang blijft om de juiste persoonlijke hygiëne maatregelen toe te blijven passen:

 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was direct uw handen
 • Was gedurende de dag regelmatig uw handen
 • Bij (lichte) klachten: ga in quarantaine en laat u testen en blijf in quarantaine tot u de uitslag van uw test heeft gekregen.

Bezoekregeling
Om op bezoek te komen, hoeft u zich niet meer digitaal te registreren. Wel wordt u verzocht zich schriftelijk te registreren bij binnenkomst op een afdeling. Deze gegevens worden bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek mocht er onverhoopt een Covid-besmetting zijn op een zorg- en woonafdeling. Het is dan van belang dat wij met u in contact komen in het kader van de mogelijke gevolgen voor u als bezoeker. Een gevolg kan zijn dat u direct in quarantaine moet gaan en dat u zich moet laten testen bij de GGD op de aanwezigheid van een mogelijke besmetting met het Coronavirus.

Activiteiten binnen
Het aantal deelnemers aan een activiteit in een binnenruimte stemmen we af op de grootte van de betreffende ruimte. Het aanhouden van de 1,5 meter afstand is noodzakelijk en er geldt nog altijd een maximum aantal deelnemers vanwege brandvoorschriften.
De begeleiding van de activiteit geschiedt door medewerkers en vrijwilligers. De activiteit kan ook samen met de bezoeker wordt bezocht door een bewoner zolang het niet het maximum aantal personen overschrijdt vanwege brandvoorschriften. De bezoeker registreert zich bij de medewerker die de activiteit begeleidt. Deze registratie heeft dezelfde doeleinden als eerder aangegeven. Namelijk bron- en contactonderzoek bij een mogelijke besmetting met het Coronavirus.
Zingen tijdens activiteiten en kerkdiensten is weer toegestaan.

Activiteiten buiten
Voor activiteiten buiten gelden dezelfde voorwaarden zoals die voor iedere burger in Nederland gelden. Voor veel activiteiten, met name binnen-activiteiten, geldt het tonen van een Coronapas. Deze Coronapas kan worden aangevraagd via https://coronacheck.nl/nl/ als digitaal bewijs of via https://coronacheck.nl/nl/print/ in een papieren versie om te printen. Deze pas kan alleen aangevraagd worden op een individu en mét een DigiD. Humanitas kan hier helaas wettelijk gezien geen hulp in bieden. Een (wettelijk) vertegenwoordiger kan dit voor de individuele bewoner wel aanvragen. De Coronapas is ook noodzakelijk voor de bewoner die meegaat naar activiteiten die binnen georganiseerd zijn maar buiten de locaties van Humanitas zoals musea, restaurant etc..

Terras en restaurants
Voor eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties maakt het kabinet een uitzondering voor wat betreft de verplichting een coronatoegangsbewijs te laten zien.in onze restaurants zal nirt naar een coronatoegangsbewijs gevraagd worden. Wel is het gebruik van een mondkapje verplicht in onze restaurants. Als u zit mag dit af.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning
Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerdergenoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt als de anderhalve meter afstand niet in acht genomen kan worden.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening
Het dragen van een mondkapje bij het betreden van de locatie tot u de locatie weer verlaat is verplicht. Het is ook weer verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Het blijft belangrijk om de basis hygiëne maatregelen op te volgen:

 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was direct uw handen.
 • Was gedurende de dag regelmatig uw handen.
 • Bij (lichte) klachten: ga in quarantaine en laat u testen en blijf in quarantaine tot u de uitslag van uw test heeft gekregen.

Dagbesteding
Voor de dagbesteding geldt dat vóór het betreden van de ontmoetingsruimte medewerkers een korte triage uitvoeren en bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om handhygiëne toe te passen.

Tot slot
Wij volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en als het nodig is passen wij onze maatregelen hierop aan.

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!