Corona-nieuws

Laatste update van dit artikel: 22-04-2020 – 09.45 uur.

We zitten middenin de coronacrisis. Dit zijn zware tijden, voor onze kwetsbare cliënten en familie, voor onze medewerkers en vrijwilligers. De overheid heeft de aangescherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland verlengd tot en met 28 april 2020.

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van wat dit betekent voor haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.


Zorg met verblijf

Stap voor stap naar een versoepelde bezoekregeling voor alle locaties van Humanitas

Tijdens de persconferentie van gisteren (19 mei) gaf het kabinet aan dat de komende weken de versoepeling van de bezoekregeling van verpleeghuizen verder verruimd wordt. Stichting Humanitas is verheugd over dit nieuws, we blijven echter zorgvuldige stappen zetten.. Voor onze locaties gaat dit er als volgt uit zien:

Vanaf 25 mei
Vanaf 25 mei zal op de locaties De Wetering en de Hofjes Hoogvliet weer voorzichtig gestart worden met een bezoekregeling. Dit kan vanaf volgende week omdat deze locaties geheel ‘corona-vrij’ zijn. Dit volgt op de bezoekversoepeling die we al op 13 mei zijn gestart op locatie De Zilverlinde. De ervaring met de maatregelen die we op deze locatie hebben is tot nu toe erg goed en dus zullen deze maatregelen (om uiterst zorgvuldig en veilig met bezoek om te gaan) ook van toepassing zijn voor de bezoekregeling bij De Wetering en Hofjes Hoogvliet. De bewoners of 1econtactpersonen van deze locaties worden vanaf maandag 25 mei gebeld over hun wens en over de exacte gang van zaken en over de spelregels die voor het bezoek gaan gelden.

Tussen 2 juni en 15 juni
In deze fase starten we ook met een versoepeling van de bezoekregeling op de andere locaties die helemaal schoon (corona-vrij) zijn. Binnenkort zal daarover met de betreffende bewoners of 1e contactpersonen contact worden opgenomen.

Vanaf 15 juni
Vanaf 15 juni zullen we ook starten met een versoepeling van de bezoekregeling op de locaties waar nog besmettingen zijn. Dit doen we dan allereerst op de schone afdelingen van deze locaties. Voor een bezoekversoepeling op de besmette afdelingen worden er nog landelijke richtlijnen opgesteld die wij vervolgens moeten doorvertalen naar de betreffende afdelingen van Stichting Humanitas.
Bovendien kijken wij vanaf deze datum naar een nog verdere versoepeling van het bezoek aan de locaties en afdelingen die al wel schoon zijn. Ook hier wachten we op landelijke richtlijnen die hiervoor volgen. Uiteraard houden we de betreffende bewoners of 1e contactpersonen op de hoogte.

Verder moeten we de komende tijd heel scherp blijven en de juiste maatregelen blijven nemen binnen het plan om alle locaties zoveel mogelijk coronavrij te krijgen en te houden. Mocht er namelijk weer een besmetting plaatsvinden, dan zullen we de versoepeling van het bezoek weer moeten terugdraaien.

In de tussentijd is Stichting Humanitas actief bezig om het overige contact tussen bewoners en familie zo goed mogelijk te organiseren. Dit blijft de komende tijd ook zeker van kracht.

Hygiëne

Stichting Humanitas hanteert strikte hygiënemaatregelen voor alle cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers en uiteraard worden deze hier extra benadrukt:

 • Vaak handen wassen met water én zeep.
 • Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte)
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Geef elkaar geen hand
 • Houd voldoende afstand, zo’n anderhalf tot twee meter en vermijd groepen groter dan van 3 personen.
Restaurants

Om onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn ook de restaurants gesloten. Maaltijden voor onze bewoners worden zoveel mogelijk op de eigen afdeling uitgeserveerd. Voor mensen van buiten is het restaurant niet toegankelijk. Ook voor medewerkers zijn de restaurants tot nader bericht gesloten.

Activiteiten bewoners en dagbesteding

Alle activiteiten voor de bewoners van onze verpleeghuizen worden uitsluitend in kleine groepen op de afdeling uitgevoerd. Daarbij houden we ons aan de richtlijn van groepen met maximaal 3 personen. Uitstapjes vinden op dit moment niet plaats. Ook worden alle activiteiten die in groter groepsverband plaatsvinden tijdelijk stopgezet. Op dit moment hebben wij onze dagbestedingslocaties gesloten.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Ook voor cliënten van Zorg Thuis en de Huishoudelijke Ondersteuning heeft Humanitas een aantal maatregelen genomen om de cliënten en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Ook hier worden de eerdergenoemde hygiëne maatregelen benadrukt. Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

GGZ-begeleiding

P & GT team

Het team van psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding (P> team) verzorgt haar diensten zoveel als mogelijk telefonisch, tenzij het echt niet anders kan. We doen de telefonische begeleiding in een hogere frequentie.

De Skala

Op de locatie De Skala, zijn maatregelen ingezet om fysieke contactmomenten tussen bewoners te verminderen. Ontbijt, lunch en diner wordt afgehaald door de bewoners en op de kamer genuttigd. Medicatie wordt met een medicatiekar aan de deur uitgegeven.

Gespecialiseerde hulpverlening en vrijwilligersprojecten maatschappelijke dienstverlening

Het belang van cliënten staat voorop en onze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecontinueerd met de volgende aanpassingen:

 • ons personeel werkt indien mogelijk thuis
 • personeel wordt uitgewisseld en ingezet op drukke afdelingen
 • openingstijden zijn aangepast
 • cliëntcontacten zijn voornamelijk telefonisch en digitaal
 • groepsbijeenkomsten zijn afgezegd
 • ontmoetingsruimten zijn gesloten

Welzijn voor de bewoners van het gebied Feijenoord en Hoek van Holland

Humanitas Welzijn verzorgt sinds 2018 het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij ondersteuning bieden aan het ‘wel-zijn’ van iedereen die in het gebied Feijenoord woont en werkt. Met Vitis welzijn verzorgen wij onder de noemer Welzijn op de Hoek ook het welzijnswerk in Hoek van Holland.

Iedereen wordt gevraagd om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat kan soms voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld met boodschappen, hond uitlaten of het verkrijgen van medicijnen.

Humanitas Welzijn is daarom vanaf 18 maart in het gebied Feijenoord een hulplijn gestart voor bewoners: 010 302 50 30. Voor vragen, maar ook voor mensen die juist willen helpen.

Deze hulplijn is dagelijks tussen 8.00 – 20.00 uur.
Let op, dit nummer is alleen bedoeld voor de bewoners van het gebied Feijenoord. Voor Hoek van Holland kunt u bellen met 0174 – 630 358.

Samenwerking in ConForte

De zorgorganisaties in Rotterdam zijn verenigd in samenwerkingsverband ConForte. Corona treft ons allemaal en wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van deze uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is regelmatig overleg met alle aangesloten organisaties en we delen ook veelvuldig kennis en informatie. Daarbij blijven de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend.

Lees meer over onze gezamenlijke aanpak in dit persbericht: Ouderenzorgorganisaties Rotterdam verscherpen maatregelen rond coronavirus 

Preventief testen en Cohort verpleging

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn we inmiddels op 2 van onze locaties gestart met het preventief testen van bewoners. Dit wordt gedaan om zo goed als mogelijk een scheiding aan te kunnen brengen tussen besmette cliënten en cliënten die niet besmet zijn. Op deze manier kunnen we zo zorgvuldig en snel mogelijk handelen om cliënten en medewerkers te beschermen.

Binnen deze verpleeghuizen, is een scheiding aangebracht tussen “besmette” en “schone” afdelingen. En dit dan voor psychogeriatrische cliënten en somatische cliënten. Dat wil zeggen dat op de “besmette” afdelingen vanaf heden alleen besmette (positief geteste) cliënten verblijven. De negatief geteste cliënten gaan eerst naar een zogenaamde sluis afdeling, alwaar zij 2 weken verblijven, zolang als de incubatietijd. Humanitas heeft op 2 locaties een dergelijke sluis-afdeling ingericht. Blijken zij aan het einde van deze 2 weken nog steeds niet-besmet te zijn, dan pas worden deze cliënten overgebracht naar een “schone” afdeling. Hiermee verlagen we niet alleen het risico van verdere besmetting op de overige “schone” afdelingen, maar kunnen we er ook voor zorgen dat op deze afdelingen de nodige kennis en expertise samenkomt. Dit omdat vaste teams van medewerkers worden ingezet op alleen besmette of alleen schone afdelingen. Op de besmette afdelingen maakt het personeel strikt gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen zoals beschermende kleding, handschoenen, een speciaal mondmasker en een spatbril.

Door bovenstaande nodige maatregelen kan het zo zijn dat uw naaste zijn of haar vertrouwde plekje tijdelijk moet verlaten. We begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is voor de betrokken bewoners en voor u. Toch hopen we op een ieders begrip omdat het in deze crisis echt gaat om het collectieve belang. De 1e contactpersonen zullen vooraf geïnformeerd worden wanneer deze maatregel hun geliefde naaste betreft en wanneer er een verhuizing op komst is.

Verslagenheid over besmettingen en overlijden cliënten

Helaas hebben wij binnen Humanitas net als bij de meeste zorginstellingen niet kunnen voorkomen dat cliënten besmet zijn geraakt en zijn overleden. Het persbericht dat wij naar aanleiding hiervan maakten, is hier te lezen: https://www.stichtinghumanitas.nl/home/2020/04/09/stand-van-zaken-corona-stichting-humanitas/

Luisterend oor en voor vragen

Heeft u vragen, heeft u behoefte aan een luisterend oor of wilt u advies? Dan zijn er verschillende instanties die kunnen helpen. De gemeente Rotterdam staat voor u klaar om vragen te beantwoorden via nummer 14 010. Het Rode Kruis heeft ook een speciale hulplijn ingesteld voor mensen die in quarantaine of isolatie zitten: 070 – 4455888. Doordeweeks van 09.00 – 21.00 te bereiken en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. De luisterlijn staat voor u als u zich eenzaam voelt. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer 0900-0767.

Ook kunt u bij Humanitas terecht als u bijvoorbeeld last heeft van piekeren vanwege corona, of als u zich zorgen maakt. Deel uw zorgen! Belt u met de klantenservice en zij verbinden u door met iemand van het Humanitas ‘luisterend oor’ team. Dagelijks van 08.00 – 20.00 uur en in het weekend van 14.00 – 16.00 uur.

Op de website www.rotterdammersvoorelkaar.nl vindt u de gegevens van nog meer instanties die u kunnen helpen.

We beseffen dat dit allemaal verregaande maatregelen zijn. Maar we doen dit om de verspreiding van het virus te helpen afremmen. Ieders inzet daarbij is de komende tijd extra hard nodig! Alvast bedankt daarvoor.

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!
Namens het Corona crisisteam

Gijsbert van Herk
Bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam

Meer interessante berichten: