Corona-nieuws

Laatste update: 29 september 2021

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze fase van de corona-crisis en wat dit mogelijk inhoudt als u 1 van onze locaties bezoekt of begeleiding ontvangt van onze professionals.

Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

 

Zorg met verblijf

Zoals u in de persconferentie van 14 september 2021 heeft kunnen vernemen, is het niet meer noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden. Het is echter nog wel verstandig om afstand te houden en elkaar de ruimte te geven.

Van belang blijft om de juiste persoonlijke hygiëne maatregelen toe te blijven passen:

 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was direct uw handen
 • Was gedurende de dag regelmatig uw handen
 • Bij (lichte) klachten: ga in quarantaine en laat u testen en blijf in quarantaine tot u de uitslag van uw test heeft gekregen.

Bezoekregeling en gebruik neusmondmasker bezoekers locatie en op de zorg- en woonafdeling

De verplichting van het dragen van een neusmondmasker is niet meer van toepassing op de zorg- en woonafdelingen.
De enige uitzondering is het dragen van een neusmondmasker als u gebruik maakt van de lift en het toilet. In alle liften, ook als je alleen staat in de lift, én op de gemeenschappelijke toiletten is het dragen van een mondneusmasker verplicht.
De reden hiervoor is dat in liften de ventilatie beperkt is. Als er vóór je iemand in heeft gestaan zonder mondneusmasker en die persoon is besmet, kunnen de besmette aerosolen (dit zijn grote druppels) nog rondzweven. De volgende persoon die dan instapt kan dan alsnog besmet raken. Deze zelfde situatie geldt ook in de toiletten.
Deze maatregel geldt voor zowel bezoek als medewerkers.

U mag altijd op vrijwillige basis een neusmondmasker dragen als u zich daar prettiger bij voelt ook als het geen verplichting is.

Uitzondering blijven de zorg- en woonafdelingen die in quarantaine zijn. Voor deze afdelingen dient u zich tijdens uw bezoek te beschermen met de daarvoor geldende persoonlijke beschermende middelen (PBM). Deze PBM krijgt u voordat u een afdeling in quarantaine bezoekt.

Om op bezoek te komen, hoeft u zich niet meer digitaal te registreren. Wel wordt u verzocht zich schriftelijk te registreren bij binnenkomst op een afdeling. Deze gegevens worden bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek mocht er onverhoopt een Covid-besmetting zijn op een zorg- en woonafdeling. Het is dan van belang dat wij met u in contact komen in het kader van de mogelijke gevolgen voor u als bezoeker. Een gevolg kan zijn dat u direct in quarantaine moet gaan en dat u zich moet laten testen bij de GGD op de aanwezigheid van een mogelijke besmetting met het Coronavirus.

Gebruik neusmondmasker medewerkers op de afdeling

Onze (zorg)medewerkers staan op de zorg- en woonafdeling in direct contact met de bewoners en dragen uit voorzorg een neusmondmasker als zij zorg verlenen binnen de 1,5 meter van een bewoner.

De medewerkers mogen op vrijwillige basis ook buiten de 1,5 meter van een bewoner een neusmondmasker dragen.

Activiteiten binnen

Het aantal deelnemers aan een activiteit in een binnenruimte stemmen we af op de grootte van de betreffende ruimte. Het aanhouden van de 1,5 meter afstand is niet meer noodzakelijk maar er geldt nog altijd een maximumaantal deelnemers vanwege brandvoorschriften.
De begeleiding van de activiteit geschiedt door medewerkers en vrijwilligers. De activiteit kan ook samen met de bezoeker wordt bezocht door een bewoner zolang het niet het maximum aantal personen overschrijdt vanwege brandvoorschriften. De bezoeker registreert zich bij de medewerker die de activiteit begeleidt. Deze registratie heeft dezelfde doeleinden als eerder aangegeven. Namelijk bron- en contactonderzoek bij een mogelijke besmetting met het Coronavirus.
Zingen tijdens activiteiten en kerkdiensten is weer toegestaan.

Activiteiten buiten

Voor activiteiten buiten gelden dezelfde voorwaarden zoals die voor iedere burger in Nederland gelden. Voor veel activiteiten, met name binnen-activiteiten, geldt het tonen van een Coronapas. Deze Coronapas kan worden aangevraagd via https://coronacheck.nl/nl/ als digitaal bewijs of via https://coronacheck.nl/nl/print/ in een papieren versie om te printen. Deze pas kan alleen aangevraagd worden op een individu en mét een DigiD. Humanitas kan hier helaas wettelijk gezien geen hulp in bieden. Een (wettelijk) vertegenwoordiger kan dit voor de individuele bewoner wel aanvragen. De Coronapas is ook noodzakelijk voor de bewoner die meegaat naar activiteiten die binnen georganiseerd zijn maar buiten de locaties van Humanitas zoals musea, restaurant etc..

Terras en restaurants

Voor de horecagelegenheden binnen zorglocaties geldt dat er geen Coronapas noodzakelijk is. Wel verzoeken wij u zich aan de volgende maatregelen te houden.

 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was direct uw handen.
 • Was gedurende de dag regelmatig uw handen.
 • Bij (lichte) klachten: ga in quarantaine en laat u testen en blijf in quarantaine tot u de uitslag van uw test heeft gekregen.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerdergenoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt als de anderhalve meter afstand niet in acht genomen kan worden.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening

Het dragen van een mondkapje in de algemene ruimtes op de locatie is niet langer verplicht. De afstand van 1,5 meter is ook geen verplichting meer. Het is echter nog wel verstandig om afstand te houden en elkaar de ruimte te geven.

Het blijft belangrijk om de basis hygiëne maatregelen op te volgen:

 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was direct uw handen.
 • Was gedurende de dag regelmatig uw handen.
 • Bij (lichte) klachten: ga in quarantaine en laat u testen en blijf in quarantaine tot u de uitslag van uw test heeft gekregen.

Dagbesteding

Voor de dagbesteding geldt dat vóór het betreden van de ontmoetingsruimte medewerkers een korte triage uitvoeren en bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om handhygiëne toe te passen.

Tot slot

Wij zijn blij met alles wat weer mogelijk is na het versoepelen van de maatregelen.

Wij volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en als het nodig is passen wij onze maatregelen hierop aan.

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!