Corona-nieuws

Laatste update van dit artikel: 31-7-2020

Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze periode van de corona-crisis. Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Zorg met verblijf

Komt u op bezoek? Mondkapje nodig

Zoals u ongetwijfeld weet is het bezoek binnen de verpleeghuizen van Humanitas sinds een aantal weken weer mogelijk. U kunt zelfs meerdere keren per week uw naaste bezoeken en met meer personen, mits u uw bezoek van te voren of als het niet anders kan ter plekke op de locatie registreert via het online registratiesysteem. We zijn uiteraard heel blij met de verruiming van de bezoekmogelijkheden!

 

 

Onze verpleeghuizen zijn gelukkig op dit moment vrij van het Corona-virus. Aan de andere kant houden wij nauwkeurig de landelijke en regionale ontwikkelingen in de gaten met als doel het Corona-virus buiten de deur te houden. Helaas is de afgelopen weken – en zeker in de regio Rotterdam – weer een toename geconstateerd van de verspreiding van het Corona-virus. Daarom hebben de Raad van Bestuur en directie van Stichting Humanitas besloten om het preventief gebruik van een mondkapje verplicht te stellen voor onze medewerkers en vrijwiligers wanneer de anderhalve meter afstand regel niet nageleefd kan worden. Voor bezoekers van onze locaties geldt die verplichting altijd. Dit verplichte gebruik gaat in vanaf zaterdag 1 augustus 2020.

Voor u als bezoeker houdt het in dat:

 • U bij binnenkomst op de locatie waar uw naaste verblijft verplicht een mondkapje draagt en deze gedurende het gehele bezoek op houdt. Dit geldt voor alle bezoekers vanaf 18 jaar. Als u zelf geen mondkapje heeft, dan ligt er voor u een mondkapje klaar bij (de beveiligingsmedewerker bij) de ingang van de locatie.
 • Uiteraard kunt u bij het nuttigen van eten of drinken het mondkapje even afzetten, mits u goed de 1,5 meter afstand bewaart tot iedereen binnen de locatie.
 • Ook bij een wandeling buiten draagt u een mondkapje, als u geen anderhalve meter afstand kunt bewaren tot uw naaste.
 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) kunt u niet op bezoek komen. Dit geldt ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Naast deze maatregelen blijven wij u attenderen op de strikte hygiënemaatregelen die gelden voor alle cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Dit zijn:
  • Vaak handen wassen met water én zeep;
  • Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
  • Gebruik papieren zakdoeken;
  • Geef elkaar geen hand;
  • Houd voldoende afstand, zo’n anderhalf tot twee meter.

Meld het ons zo snel mogelijk bij een positieve test
Indien u op bezoek bent geweest en achteraf blijkt dat u na klachten positief getest bent op het Corona-virus, meld dit dat alstublieft zo snel mogelijk bij de manager van de locatie.

Restaurants
De restaurants binnen onze locaties aan de Bergweg en in de Gerard Goosenflat (Gulle Gans) zijn weer open. Beide restaurants zijn open voor bewoners en voor restaurant de Gulle Gans is de openstelling ook voor bezoekers. Voor beide restaurants geldt dat er kan worden afgehaald. Eten en drinken kan niet genuttigd worden ter plaatse. Voor beide locaties geldt dat het zitgedeelte nog niet wordt geopend. Dit komt door de open structuur van de locatie, waardoor het lastig is om toe te zien op de regels opgelegd door RIVM en overheid. Voor mensen van buiten is het restaurant niet toegankelijk.

Ook het restaurant op de locatie Akropolis zal spoedig open gaan met in acht name van de regels en inmiddels ook wetgeving omtrent COVID. Hierover volgt nadere berichtgeving.

Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning
Voor cliënten van Zorg Thuis en de Huishoudelijke Ondersteuning heeft Humanitas een aantal maatregelen genomen om de cliënten en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Medewerkers hanteren de eerder genoemde hygiëne maatregelen en gebruiken persoonlijke beschermingsmaterialen bij zorg voor de cliënt binnen de 1,5 meter.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening

GGZ
Het team van psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding (P> team) verzorgt haar diensten weer zoveel mogelijk door middel van huisbezoeken. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gekeken naar een passend alternatief: beeldbellen, begeleiding tijdens een wandeling in de buitenlucht of een afspraak buitenshuis.

Op de locatie De Skala, zijn maatregelen ingezet om fysieke contactmomenten tussen bewoners te verminderen. Ontbijt, lunch en diner wordt afgehaald door de bewoners en op de kamer genuttigd. Medicatie wordt met een medicatiekar aan de deur uitgegeven. Daarnaast is de bezoekregeling versoepeld en kunnen bewoners sinds 1 juni op afspraak 1 bezoeker per dag ontvangen.

Dagbesteding
Humanitas is na het tweewekelijks telefonisch contact houden met alle cliënten weer gestart met het organiseren van activiteiten voor de bezoekers van de dagbesteding. De kleinschalige dagbesteding wordt in eerste instantie in gespreide vorm aangeboden. Dat wil zeggen in kleinere groepen, verspreid over verschillende ruimtes en/of gespreid over dagdelen en de gehele week. De groepen bestaan uit maximaal zes bezoekers en twee begeleiders. De begeleiders dragen hierbij verplicht mondkapjes indien zij binnen de 1,5 meter van de cliënt komen. Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 1 augustus. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de cliënten als het gaat om de frequentie en groepsvorming. Voor de bezoekers die de kleinschalige dagbesteding nog niet kunnen bezoeken bieden we alternatieve vormen van dagbesteding: contact op afstand, huisbezoeken, inzet vrijwilligers, etc.

Gespecialiseerde hulpverlening en vrijwilligersprojecten
Het belang van cliënten staat voorop en onze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecontinueerd met de volgende aanpassingen:

 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Dus medewerkers werken thuis wanneer mogelijk, en werken op locatie indien nodig.
 • (Hulpverlenings)bijeenkomsten worden beperkt tot 10 mensen, inclusief medewerkers
  De medewerkers dragen hierbij verplicht mondkapjes indien zij binnen de 1,5 meter van de cliënt komen. Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 1 augustus.
 • Cliënten en bezoekers zijn welkom op onze locaties, op telefonische afspraak.
  • Werkplekken en spreekkamers zijn uitgerust met reinigings- en/of beschermingsmiddelen.
  • Op de opvanglocaties is de verlofregeling sinds 1 juni versoepeld.

Welzijn voor de bewoners van het gebied Feijenoord en Hoek van Holland
Humanitas Welzijn verzorgt sinds 2018 het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij ondersteuning bieden aan het ‘wel-zijn’ van iedereen die in het gebied Feijenoord woont en werkt. Met Vitis welzijn verzorgen wij onder de noemer Welzijn op de Hoek ook het welzijnswerk in Hoek van Holland.

Vanaf 22 juni weer meer activiteiten in de huizen van de wijk

De regels rondom Corona zijn versoepeld. Dat betekent dat veel activiteiten in de huizen van de wijk ook weer kunnen opstarten. Maar wel eerst even bellen of langslopen om u aan te melden. Ook mogen er maar 30 mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn.
Welke activiteiten starten weer in de huizen van de wijk?

8 juni starten 3 infopleinen
Vanaf 8 juni starten we op drie locaties de infopleinen weer op in een iets andere vorm, maar wel op de herkenbare tijden. De locaties zijn Hillevliet, De Dam en ‘t Klooster. Met ‘t Trefpunt en Zadkine Wijkleerbedrijf wordt afstemming gezocht. Bezoeker kunnen alleen op afspraak langskomen. Mensen kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 40 02 090
De infopleinen zijn bedoeld voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld een brief of een formulier, hulp nodig hebben bij geldzaken of bij de aanvraag voor een fiets, laptop ect voor hun kind. Of hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk of bij het solliciteren.

Belangrijke 1-op-1 gesprekken
In het verlengde van de info-pleinen zijn we open voor 1-op-1 gesprekken voor mensen met hulpvragen die niet telefonisch kunnen. Voor deze gesprekken krijgen mensen een persoonlijke uitnodiging. Zonder afspraak binnenlopen is niet mogelijk.

Afhaalmaaltijden
Huis van de Wijk De Brink start vanaf 22 juni met afhaalmaaltijden.
Vanaf 22 juni starten veel activiteiten weer op, wel eerst aanmelden
Bewoners die hun activiteit willen opstarten kunnen dit doen in overleg met de coördinator van het huis van de wijk. Iedereen moet zich houden aan de regels en ouders van kinderen mogen helaas niet mee naar binnen. Kijk op de agenda op deze website voor de activiteiten waaraan je kunt deelnemen.

Welke regels gelden er in de huizen van de wijk?

 • Maximaal 30 personen inclusief in het gebouw.
 • Houd 1,5 meter afstand in alle ruimtes.
 • Hanteer 4 m2 per persoon per publieksruimte. In een ruimte van 12 m2 kunnen dus maximaal 3 mensen verblijven.
 • In/uitgang het liefst apart. Indien dit op de locatie niet kan, zorg er dan voor dat iemand bezoekers begeleidt bij het naar binnen en naar buiten gaan zodat bezoekers elkaar niet in de weg lopen.
 • Alleen activiteiten met een vastgestelde programmering. Dus geen ongeplande inloop.
 • Zoveel mogelijk rechts houden, achter elkaar lopen en ruimte laten bij passeren.
 • Voor 1-op-1 gesprekken waar waarbij materialen en/of formulieren uitgewisseld worden gebruiken we ‘hoestschermen’. Dit zijn staande schermen op bureau’s of hangende schermen voor balie’s ed.
 • Lokalen bij gebruik zoveel als mogelijk open laten en goed ventileren.
 • We maken onze huisregels goed bekend door ze zichtbaar op te hangen.
 • We hanteren de volgende hygiëne-maatregelen:
  • Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst.
  • We hanteren een gezondheidscheck bij binnenkomst
  • We maken tafels en deurklinken regelmatig schoon met desinfecterend reinigingsmiddel
  • We dragen handschoenen en een beschermkap bij het bereiden van voedingsmiddelen.
  • We gebruik papieren bekers

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens het Corona crisisteam
Gijsbert van Herk
Bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam

Meer interessante berichten: