Waarmee kan ik u helpen?

Humanitas Buddyzorg FAQ

Home  

Wat is een buddy?

Een buddy is een vrijwilliger die sterk gemotiveerd is om iets te doen voor mensen die een chronische of levensbedreigende ziekte hebben.

Welke hulp biedt een buddy?
Een buddy biedt:

  • Emotionele ondersteuning zoals een luisterend oor, praten over emoties en problemen die het ziek zijn met zich meebrengt en meedenken over zaken die deze persoon bezig houdt;
  • Ontspanning en afleiding middels het gezamenlijk iets ondernemen;
  • Sociale ondersteuning zoals iemand helpen met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk;
  • Praktische ondersteuning zoals meegaan naar artsen, hulpverleners of andere instanties.

Wie kan een buddy krijgen?
Mannen, vrouwen en kinderen uit de regio Rotterdam met een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte, ongeacht afkomst, religie en levensstijl

Hoe kun je een buddy krijgen?
Als je je aanmeldt krijg je een afspraak voor een intakegesprek met de coördinator. Tijdens dat gesprek krijg je meer informatie over het buddywerk en over de organisatie. Daarna zal de coördinator bekijken of er een buddy beschikbaar is die bij jou past. Vervolgens wordt een afspraak gepland voor de kennismaking met je buddy. Als een buddy wordt toegewezen geldt dit in principe voor een jaar.
Iedereen kan bellen, mailen of schrijven met de coördinator van Buddyzorg voor meer informatie.

Hoe worden buddy’s voorbereid op het werk?
Alle buddy’s worden nauwkeurig geselecteerd, getraind en begeleid.

Is een buddy gratis?
Ja, aan Buddyzorg zijn geen kosten verbonden.

Waarom worden mensen buddy?
Om verschillende redenen. De één voelt zich betrokken bij mensen die ziek zijn en wil iets voor hen betekenen, de ander ziet dit werk met mensen als een uitdaging om zelf hierin ook veel te leren , een derde heeft tijd over en wil graag zinvol bezig zijn.

Wie kan buddy worden?
In principe kan iedereen buddy worden. Iedereen die gemotiveerd is, de emotionele ruimte voor een ander en voldoende levenservaring heeft om met mensen om te kunnen gaan die ziek zijn en een moeilijke fase in hun leven doormaken.

Is privacy gewaarborgd?
Ja, iedereen die voor Buddyzorg werkzaam is heeft een geheimhoudingsplicht. Niemand mag zonder expliciete toestemming informatie aan derden verstrekken.

Is er een klachtenprocedure?
Ja. een klacht wordt altijd doorgesproken met de coördinator. Daarnaast is er een klachtencommissie binnen Humanitas.