Waarmee kan ik u helpen?

 

Jeugdhulpverlening

Home

De afdeling Jeugdhulpverlening van Stichting Humanitas biedt in Rotterdam hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 24 jaar en hun ouders/opvoeders. Per specifiek onderdeel van de afdeling verschilt de begin- en eindleeftijd. Klik voor meer informatie op de betreffende werksoort.
Bezoek de website van Humanitas Jeugdhulpverlening

Nieuwe Perspectieven Delfshaven en Nieuwe Perspectieven Noord
Nieuwe Perspectieven Rotterdam (NPR) is een door de GGD sector jeugd opgezet programma en biedt een beproefde methodiek om te voorkomen dat jongeren met risicogedrag afglijden naar een criminele carrière. Nieuwe Perspectieven beweegt zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, veiligheid en criminaliteitspreventie.
Uitgangspunt bij de projecten is dat jongeren zonder perspectief het beste geholpen kunnen worden door ze in hun vertrouwde omgeving op te zoeken en daar nieuwe kansen te bieden.
De zeer intensieve begeleiding is gericht op toeleiding naar school en werk en op herstel van sociale contacten in gezin en omgeving.

In Rotterdam wordt Nieuwe Perspectieven door Humanitas uitgevoerd in de deelgemeenten Delfshaven en Noord. Het team Nieuwe Perspectieven Noord begeleidt ook cliënten uit Kralingen-Crooswijk.

Nieuwe Perspectieven bij terugkeer
Er is steeds meer aandacht in de samenleving voor jongeren die terugvallen in delinquent gedrag. Het is bekend dat dit schade oplevert voor de jongere zelf. Het is echter ook vaak een probleem met schadelijke gevolgen voor familie, vrienden en de wijk waar de jongere woont.
De gemeente Rotterdam zet in haar strijd tegen de criminaliteit door deze jeugdige veelplegers het programma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) in. NPT is een intensief begeleidingsprogramma voor deze doelgroep. Het begeleidingsprogramma wordt in Rotterdam uitgevoerd door een team van zeer ervaren professionals op het gebied van nazorg-interventie. NPT is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat NPT effectief is bevonden in het terugdringen van recidive.


Pak Je Kans

Pak Je Kans biedt snelle kortdurende ambulante hulp aan jongeren die in aanraking komen met de politie. Pak Je Kans is een gezamenlijk initiatief van de politie en enkele hulpverleningsorganisaties in de stadsregio Rotterdam. De politie krijgt met grote regelmaat te maken met kinderen en jongeren met zorgwekkend signaalgedrag, die problemen ondervinden of veroorzaken. Bij Pak Je Kans werkt de hulpverlener op het politiebureau, zodat binnen 48 uur contact gelegd kan worden met deze jeugdigen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zulk vroegtijdig, snel en consequent reageren op signaalgedrag effectief is en verergering van problemen kan voorkomen.

Humanitas is verantwoordelijk voor de uitvoering in de politiedistricten Oost, West en Centrum. Dit omvat de gebieden: Overschie, Delfshaven, Centrumgebied, Kralingen-Crooswijk, Alexander. Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel maken ook deel uit van district Oost.

De uitvoering van Pak Je Kans valt onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep. In de Stuurgroep Pak Je Kans zijn vertegenwoordigd: Gemeente Rotterdam, Enver, Humanitas, Politie Rotterdam Rijnmond en het Openbaar Ministerie. Er is tussen deze partijen commitment over de ontwikkeling van Pak je Kans tot een uniform programma binnen de Stadsregio Rotterdam. De onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Pak je Kans ontwikkelde methodieken, werkwijze en procedures voor Pak je Kans vormen het uitgangspunt voor de hulpverlening. Het programma Pak je Kans wordt sinds 1997 in de stadsregio Rotterdam uitgevoerd.