Waarmee kan ik u helpen?

 

Jongeren mentorprogramma

Home

Jongeren van nu horen vaak dat de toekomst aan hun voeten ligt. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar het is niet eenvoudig in een tijd waarin er veel van ze wordt verwacht. Jongeren worden steeds meer gemotiveerd om zelf oplossingen te verzinnen, ouders/verzorgers voeden anders op dan vroeger en er is meer gelijkwaardigheid in de communicatie met jongeren. Ook zijn er meer afleidingen en prikkels bijgekomen zoals; social media, smartphones, YouTube- filmpjes, apps en games. Een bom aan prikkels voor jongeren. Hoe kunnen we jongeren die in een wereld leven indrukken helpen in een zoektocht naar wat hen motiveert in het leven?

De kracht van een mentor
Humanitas zet gemotiveerde mentoren in die zich op vrijwillige basis in willen zetten voor jongeren van 10 – 24 jaar waarbij schooluitval dreigt, de thuissituatie moeilijk is, die moeite hebben om hun emoties te reguleren, eenzaam zijn of zonder werk zitten. De begeleiding die de vrijwilliger biedt is op basis van gelijkwaardigheid. Ze helpen jongeren bij het realiseren van een toekomst (plan). U kunt denken aan het motiveren en begeleiden bij het versterken van (sociale) vaardigheden, huiswerkplanning, ondersteuning bij het zoeken naar een bijbaan of sportvereniging. Kortom een mentor, een rolmodel, die op een laagdrempelige manier een luisterend oor en emotionele steun kan bieden.

Succesvol mentorschap
Bij succesvol mentorschap, hoort een goede match tussen jongere en mentor. Samen met de coördinator van het jongeren mentorprogramma van Humanitas en de samenwerkende organisaties Albeda, Thuis Team Jeugd (TTJ), praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Prokino zorg, zorgen wij dat het mentorschap tussen de jongere en de mentor positief verloopt. Dit betekent een goede samenwerking, trainingsmogelijkheden, intervisiemomenten en persoonlijke begeleiding voor de vrijwillige mentoren.

Duur
Het mentorschap duurt afhankelijk van de ontwikkelvraag van de jongere maximaal een jaar. In die periode is het contact met de jongere 1 a 2 uur per week.

Wilt u meer weten over het jongeren mentorprogramma van Humanitas? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het jongeren mentorprogramma.
E-mail: jmp@stichtinghumanitas.nl
Tel: 06 – 57 10 69 81

De folder jongerenmentorprogramma kunt u hier downloaden. De folder voor jongeren vindt u hier.