Waarmee kan ik u helpen?

 

Psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding

Home Psychiatrische en gespecialiseerd thuisbegeleiding
Stichting Humanitas gelooft dat mensen hun leven op hun eigen manier moeten kunnen leiden. Veel mensen hebben zonder hulp hun leven goed op de rit. Niet iedereen is echter in staat om volledig zelfstandig zijn leven te leiden. Het psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding team van Humanitas kan hierbij de nodige ondersteuning bieden. Het team begeleidt meer dan tweehonderd Rotterdammers met een psychiatrische aandoening en psychosociale problemen.

Wij helpen kwetsbare Rotterdammers grip te krijgen op hun leven door onder andere het aanbrengen van structuur in huishouden en dagindeling, het vinden van een dagbesteding, etc. Dit doen wij door samen te werken met diverse organisaties, behandelaren, vrijwilligers en het sociale netwerk. Het doel van de begeleiding is dat je zelfstandig kunt leven en de regie hebt op je eigen leven. Stapsgewijs leert men de dagelijkse activiteiten op een goede manier aan te pakken en krijgt men steeds beter overzicht.

Stichting Humanitas kijkt altijd naar de mens en gaat op zoek naar de mogelijkheden die iemand nog wel heeft. In sommige gevallen is de begeleiding kortdurend nodig. Voor anderen is landurige begeleiding gewenst. Wilt u meer informatie over thuisbegeleiding, neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij vertellen u graag meer.

Aanmelden
Voor de inzet van psychiatrische en gespecialiseerd thuisbegeleiding is een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking van de gemeente nodig. Via de Vraagwijzer van de gemeente Rotterdam kunt u een beschikking aanvragen. De klantadviseur van Humanitas kan u helpen deze beschikking bij de gemeente te regelen.

Kosten
Voor de inzet van deze vorm van ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Contact
Telefonisch 010 27 13 800
Per e-mail klantenservice@stichtinghumanitas.nl