Waarmee kan ik u helpen?

 

Steun bij Verlies en Rouw

Home  

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies; verlies en rouw worden vaak geassocieerd met de dood van een geliefd persoon, maar ook het verlies van gezondheid, werk, relatie of een innige wens kan leiden tot een rouwproces.

Het is vaak moeilijk over verdriet te praten. In het begin lukt dat soms nog wel, maar na een poosje gaat voor de naaste omgeving het leven gewoon verder.
Juist wanneer de rouwende er aan toe is het verlies te verwerken door erover te praten, ontbreekt vaak een klankbord.
Hierdoor ontstaan vaak gevoelens van machteloosheid, leegte en verwarring. Mensen met een dergelijk verdriet voelen zich hierdoor vaak erg eenzaam. Het kan helpen dit verdriet te delen met iemand die bereid is te luisteren en weet hoe het is om met zo’n groot verlies verder te moeten leven.

Als u zich alleen voelt staan met uw verdriet, kunt u terecht bij de werkgroep “Steun bij Verlies en Rouw van Humanitas. Door uw ervaring te delen met iemand van de werkgroep, merkt u dat u niet alleen staat. De gesprekken met de vrijwilliger vinden gewoonlijk bij u thuis plaats. Discretie is hierbij vanzelfsprekend. De vrijwilligers van deze werkgroep doen dit vanuit persoonlijke betrokkenheid en weten veelal uit eigen ervaring wat een verlies betekent. Bovendien hebben zij een gerichte opleiding gevolgd.

Lotgenotengroepen
Voor volwassenen start er twee maal per jaar lotgenotengroep. In 6 tot 8 bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod die met het verlies en de rouw te maken hebben. U heeft hier de ruimte om uw verhaal te vertellen en ervaringen uit te wisselen met anderen die ook een verlies hebben geleden.
Voor jongeren start de groep bij voldoende aanmeldingen.

Voorlichting
Ook geven wij regelmatig voorlichtingen bij organisaties als verzorgingshuizen, scholen, jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk.

Samenwerking
Deze werkgroep werkt samen met verschillende organisaties in Rotterdam. Zo kunnen wij u helpen de ondersteuning die het beste bij u aansluit.

Inlichtingen
Als u een beroep wilt doen op onze dienstverlening of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van het project.

Zij zijn telefonisch te bereiken op de volgende nummers:

mevr. Cisca Vroom: 06 – 304 192 14 en
mevr. Irene Ditiecher op nummer 06 – 136 308 13.

U kunt ook per email reageren: rouwstation@stichtinghumanitas.nl

De hulp die Humanitas biedt, is gratis.

Rouwcafé
Klik hier voor een overzicht van activiteiten van het Humanitas rouwcafé.

Voor meer informatie zie de website.