Bertus Bliekhuis

Informatie

Het Bertus Bliekhuis
Het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland kwam in 1981 gereed als verzorgingshuis. Het huis is vernoemd naar Bertus Bliek, een in zijn tijd zeer gewaardeerd lid van tal van instellingen en commissies te Hoek van Holland, waaronder het voorzitterschap van de Woningbouwvereniging ‘Hoek van Holland’, de eigenaar van het gebouw.

Toekomstplannen voor het Bertus Bliekhuis
Het Bertus Bliekhuis is verouderd en sluit niet meer aan bij de toenemende zorgvraag. De Gemeente Rotterdam, Woningbouwvereniging Hoek van Holland en Humanitas zijn het erover eens dat nieuwbouw op een andere plek de beste aanpak is. Uit een eerder onderzoek is namelijk gebleken dat een ingrijpende verbouwing van het Bertus Bliekhuis geen passende oplossing biedt. Er is samen gezocht naar een geschikte locatie. Qua kosten, tempo en ligging is het Lemairepark de beste uitkomst van het onderzoek. De basis van de ontwikkeling is een nieuw gebouw voor verpleeghuiszorg dat het huidige Bertus Bliekhuis zal vervangen. Met het nieuwe gebouw wordt het aantal verpleeghuisplaatsen in het dorp uitgebreid omdat de vraag naar ouderenzorg de komende jaren zal toenemen. De locatie zal aansluiten bij het andere zorg- en welzijnsaanbod in het dorp (waarvan Humanitas in samenwerking met Vitis Welzijn al een deel verzorgd). Bij en rondom het zorggebouw komen woningen, een park en andere functies. Zo ontstaat een nieuwe, groene buurt die past bij de rest van Hoek van Holland. WVH (de huidige eigenaar van het Bertus Bliekhuis) wordt niet de ontwikkelaar van het gebied. Dit doet een in de toekomst nader te bepalen partij.

Het Bertus Bliekhuis blijft in gebruik tot de nieuwe locatie is opgeleverd. Vooruitlopend op de nieuwbouw kijken WVH en Humanitas of in het huidige gebouw met een beperkte investering een kwaliteitsverbetering mogelijk is. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de overlast voor bewoners beperkt blijft en het eindresultaat voldoende is voor de zwaardere zorgverlening in de komende 3 tot 5 jaar.

Download hier de brief van de gemeente over de nieuwbouwplannen: https://www.stichtinghumanitas.nl/home/wp-content/uploads/2020/12/20201216-Bewonersbrief-Woonzorglocatie-in-Lemairepark.pdf

Zorg en dienstenaanbod
Het Bertus Bliekhuis biedt o.a. de volgende zorg: tijdelijke opname, dagverzorging en PG-substitutie (aanvullende zorg voor dementerende ouderen). Het gebouw staat in het centrum van Hoek van Holland, naast een gezellig winkelcentrum en op loopafstand van het NS-station. De vestiging bevindt zich niet ver van het strand, een mooie boulevard langs de waterweg en een uitgebreid scala van bezienswaardigheden. Humanitas biedt in Hoek van Holland zorg in de totale breedte, van thuiszorg tot en met (extramurale) verpleeghuiszorg, zowel in de wijk als in het complex:

In de wijk: thuiszorg, extramurale zorg – verpleging, verzorging en begeleiding, alarmering.

In het complex waar het Bertus Bliek deel van uitmaakt: thuiszorg, extramurale zorg, verpleging, verzorging, begeleiding, dagverzorging, mogelijkheid voor tijdelijke opname en alarmering.

Ketenzorg dementie: Vanuit Hoek van Holland wordt, in samenwerking met de huisartsengroep Hoek van Holland, GGZ Delfland, de deelgemeente en Alzheimer Nederland, ook Ketenzorg dementie aangeboden. Door de ketenzorg wordt het voor de cliënt en zijn mantelzorger eenvoudiger om op tijd de juiste zorg en begeleiding te ontvangen. Het proces van zorgverlening aan oudere mensen met dementie wordt gevormd door een ‘keten’ van instanties, disciplines en voorzieningen. De verbindende factor tussen de diverse schakels is de casemanager, die als primaire taak heeft om het hele hulpverleningsproces proces rondom de cliënt te stroomlijnen, te begeleiden en te bewaken. Hij/zij treedt onmiddellijk op na de eerste signalen dat er ‘íets niet pluis is’. Deze signalen worden vaak in een vroeg stadium opgevangen door de sociale omgeving van de betreffende persoon. Een vaag gevoel dat er iets niet klopt maar waar moeilijk de vinger op is te leggen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStichting Humanitas is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Adresgegevens

Bezoekadres: Hoekse Brink 201, 3151 GB, Hoek van Holland
Telefoon: 010 – 27 13 800
E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Downloads

Er zijn nog geen bestanden toegevoegd aan deze locatiepagina.

Afbeeldingen

loc_hoekvanholland

Video's

Links

Deze locatie heeft nog geen links.