Klagen mag

Home Ja! Klagen mag.

Klagen wordt al snel gezien als zeuren. Klagen heeft vaak een negatieve klank. “De verzorging is goed, dus waarom zou ik over dat ene geval dat mij dwars zit gaan klagen? Dat verstoort de verhoudingen maar”.
Maar wij zien uw klacht juist graag tegemoet! Van een klacht kunnen we leren. Opbouwende kritiek zien wij als gratis advies. Onze medewerkers zien uw kritiek als een opmerking of suggestie waardoor we ons werk nog beter kunnen uitvoeren. Bedenk wel: als niemand klaagt verandert er ook niets.

Heeft u hulp nodig?
Als u het moeilijk vindt een klacht op te schrijven dan wil de cliëntvertrouwenspersoon u daarbij graag helpen of u rechtstreeks in contact brengen met de Klachtencommissie.

Eerst zelf proberen
Natuurlijk probeert u eerst zelf de klacht op te lossen met de betrokkene(n). Lukt dat niet dan staat ook de directie open voor uw opmerkingen. Een goed en open gesprek kan vaak al veel oplossen.

Cliëntvertrouwenspersoon
Komt u er met het personeel niet helemaal uit, of heeft u gewoon behoefte aan hulp bij het oplossen van uw probleem? Dan kunt u zich wensen tot de cliëntvertrouwenspersoon. Deze zal samen met u proberen een oplossing te vinden en hij of zij kan u bijstaan bij gesprekken en u informeren over de te volgen procedures. De cliëntvertrouwenspersoon is een vrijwilliger, werkt onafhankelijk en heeft geen zitting in de klachtencommissie.

U kunt met de klantenservice bellen om met de cliëntvertrouwenspersoon van uw locatie in contact te komen.

De klachtencommissie werkt onafhankelijk van Humanitas, de leden van de commissie zijn van buiten de organisatie.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht per e-mail of per post indienen. Per e-mail naar dtwigt@stichtinghumanitas.nl, ter attentie van de voorzitter van de klachtencommissie. Per post: Stichting Humanitas, t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en brengt een advies uit dat u ook ontvangt. Uw klacht en de door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Stappen
1. Zelf oplossen met direct betrokkene(n) trokkene(n)
2. In gesprek gaan met leidinggevende of directeur
3. Klacht sturen naar klachtencommisssie

In elke fase kan de cliëntvertrouwenspersoon u bijstaan.

Klachtenregeling (Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden) (838.3 KiB)

Flyer Clientvertrouwenspersoon (806.7 KiB)