Kwaliteit

Home Bij Humanitas doen wij er alles aan om zorg en welzijn te garanderen volgens de hoogste kwaliteitseisen. Onder kwaliteit van zorg en welzijn verstaan we aan de ene kant de ervaring van de cliënt of bewoner (hierna cliënt) en aan de andere kant de meetbare kwaliteit van zorg.
Om de cliënt een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te laten ervaren sluit Humanitas zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de cliënt, dit is verankerd in onze kernwaarden.

Kwaliteit van leven
Humanitas staat voor eigen regie van de cliënt in het leiden van het eigen leven. Door (gezondheids-) problemen kan het lastiger zijn om leven naar eigen wens in te richten. Humanitas streeft er naar om cliënten en/of hun vertegenwoordigers te ondersteunen om het eigen leven weer te hernemen en vast te houden. Hierin kunnen cliënten aangeven wat zij zelf belangrijk vinden voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van leven. Humanitas staat voor eigen regie van de cliënt in het leiden van het eigen leven.

Eigen regie en individuele inkleuring
Centraal staat dat de cliënt zoveel mogelijk regie behoudt over zijn eigen leven, keuzevrijheid heeft en participeert. Door het bieden van verantwoorde zorg leveren zorgaanbieders een bijdrage aan de kwaliteit van leven. De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie kiezen voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigen wensen, voorkeuren en gebruiken. Humanitas en de cliënt maken afspraken over de gewenste persoonlijke invulling van een groot aantal aspecten van de zorg. Deze afspraken staan beschreven in het zorgdossier en worden in overleg met de cliënt opgesteld en besproken.

Verantwoorde zorg
Humanitas meet de kwaliteit van zorg en welzijn op verschillende manieren.

Om de ervaren kwaliteit van zorg te meten wordt twee keer per jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden met de cliënt of vertegenwoordiger besproken. Als organisatie leren wij van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek zodat we de zorg voortdurend kunnen verbeteren.

Humanitas verleent zorg en welzijn volgens wettelijke vereisten, beroepscodes, landelijke door beroepsgroepen geautoriseerde richtlijnen, professionele standaarden en handreikingen. Deze zijn gebaseerd op de laatste inzichten en conform de afspraken en werkwijzen die binnen de organisatie gelden. Via ons eigen, geaccrediteerde kwaliteitsmanagementsysteem wordt twee keer per jaar de kwaliteit van zorg en welzijn gemeten. De resultaten van deze tweejaarlijkse audit biedt de basis voor het werkplan van de manager. Dit werkplan gebruikt de manager om continu te kunnen sturen op kwaliteit van zorg en welzijn. Door het Humanitas Kwaliteit Management Systeem is er door de hele organisatie goed zicht op de kwaliteit van zorg en welzijn en blijven we leren en verbeteren.

Humanitas geeft inzicht in de kwaliteit van zorg middels het jaarlijkse kwaliteitsplan en bijbehorende kwaliteitsverslag.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Rapportage over individuele zorgaanbieders, ook van Humanitas, zijn openbaar en te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. De Inspectie maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg.