Organisatie

Home Missie
Humanitas helpt mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Daarbij vinden wij levensvreugde, geluk, het allerbelangrijkste. Wij leggen bij alles wat wij doen de nadruk op de leuke dingen in het leven. Humanitas biedt een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Alles om gelukkig oud te worden.
 
Visie
Wij willen de levensvreugde, het geluk, van onze klanten helpen vergroten. Dat doen wij vanuit onze visie die gebaseerd is op vier kernwaarden:

Eigen regie , u bepaalt
Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht u te helpen uw leven op uw eigen manier te blijven leiden. Dit betekent dat wij onze zorg aanpassen aan uw leefgewoonten. Wij luisteren en bieden een oplossing die past. Daarbij kijken we naar wat u zelf nog kunt en die mogelijkheden benutten we. U maakt uw eigen keuzes voor de ondersteuning. Wij bevorderen uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Samen
Wij geloven dat we uw zorg het beste samen kunnen geven. Samen met andere klanten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij uw zorg- en dienstverlening. Om u te ondersteunen waar en hoe u dat wilt. Wij geloven dat u zich dan zowel lichamelijk als geestelijk het beste voelt.

Zoveel mogelijk zelf
Een belangrijk uitgangspunt bij onze zorg- en dienstverlening is ervoor zorgen dat u voor zichzelf kunt zorgen. Teveel zorg en ondersteuning is naar onze mening nadeliger dan te weinig. Wij stimuleren u om datgene wat u nog zelf kunt, ook daadwerkelijk zelf te doen of om u hierbij te laten helpen door mantelzorg. Onze inzet is ondersteunend. Als het onvermijdelijk is dat taken overgenomen moeten worden dan bieden wij professionele ondersteuning. Deze is echter altijd aanvullend op datgene wat u en uw directe sociale kring zelf kunnen.

Ja-cultuur, denken in mogelijkheden
Bij onze zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Onze medewerkers hebben in de basis een welwillende, positieve houding en proberen, binnen de mogelijkheden van de organisatie, zoveel mogelijk in te gaan op uw individuele wensen en voorkeuren. Zodat u uw leven zoveel mogelijk kunt blijven leiden zoals u dat gewend bent. Creativiteit en vindingrijkheid zijn belangrijke eigenschappen van onze medewerkers.