Organisatie

Home

Humanitas is er voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 0 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen we een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis als in een van onze woonvoorzieningen. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denken we niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn eigen leven. Dit onder het motto ‘tegen de stroom en anders durven zijn’.

We zijn een brede dienstverlener op gebied van welzijn en hulpverlening: een plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. Wij staan voor een inclusieve benadering van onze cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. We streven hiernaar door in onze hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.

Humanitas biedt zorg en ondersteuning vanuit de volgende vier kernwaarden:

  • Eigen regie: wij stimuleren eigen regie over uw eigen leven
  • Zoveel mogelijk zelf: wij stimuleren u om datgene wat u nog zelf kunt, ook daadwerkelijk zelf te doen of om u hierbij te laten helpen door mantelzorg.
  • Betrokkenheid van naasten: Een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij uw zorg- en dienstverlening.
  • Denken in mogelijkheden: Bij onze zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Onze medewerkers hebben in de basis een welwillende, positieve houding en proberen, binnen de mogelijkheden van de organisatie, zoveel mogelijk in te gaan op uw individuele wensen en voorkeuren.