Centrale cliëntenraad

Over Humanitas
-> Organisatie
 

Binnen Humanitas functioneren per gebied een of meer cliëntenraden. Daarnaast is er de Centrale Cliëntenraad (CCH). Deze houdt zich bezig met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Humanitas. De CCH voert regelmatig overleg en heeft tevens overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur van Humanitas.

De CCH heeft gevraagd en ongevraagd adviesrecht met betrekking tot veranderingen in de organisatie, zoals wijziging van de doelstelling, fusies, inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden, benoeming van leden van de Raad van bestuur en last but not least de begroting en de jaarrekening.

Verzwaard adviesrecht heeft de raad op het terrein van algemene voedingsaangelegenheden, algemeen beleid met betrekking tot gezondheid, veiligheid, hygiëne en geestelijke verzorging van cliënten, kwaliteitszorg, klachtenregelingen en –personen en regelingen voor cliënten.

De raad bestaat uit maximaal negen leden en wordt samengesteld vanuit (clusters) van cliëntenraden:
IJsselmonde, Hoogvliet/Spijkenisse, Charlois/Feijenoord, Alexander/Capelle, Hillegersberg/Schiebroek/Overschie, Noord/Delfshaven/Mullerpier en Hoek van Holland.

Verder kan de raad zelf nog leden benoemen.

De huidige leden zijn:

  • Anita Ax, voorzitter (Charlois-Feijenoord)
  • Marie-José van der Voort, lid (Hilligersberg/Schiebroek/Overschie)
  • Rob van Leeuwen, lid (Hoek van Holland)
  • Jos Reehorst, lid (aandachtsgebied huisvesting)

De CCH wordt ondersteund door Annelies Brand en Diana Twigt.
Bij de CCH kunt u altijd terecht met uw vragen, suggesties of voor advies. Middels onderstaande gegevens kan er contact met hen worden opgenomen;

Contactgegevens:
Stichting Humanitas – T.N.V. Centrale Cliëntenraad Humanitas (Annelies Brand)
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
E-mail: Centraleclientenraad@stichtinghumanitas.nl