Ja! De cliëntvertrouwenspersoon is er voor mij

Over Humanitas
-> Organisatie
 

U kunt van Stichting Humanitas verwachten dat u goede zorg krijgt en dat u zich veilig en prettig bij ons voelt. Daarbij is het belangrijk dat wij uw persoonlijke wensen kennen om te weten hoe wij u de beste zorg en welzijn kunnen bieden. Dat wij dan open en eerlijk naar elkaar zijn is een voorwaarde. Maar dan kan het natuurlijk toch zo zijn dat u op- en aanmerkingen heeft, of een klacht. Rechtstreekse benadering is dan het beste, maar als dit niet kan, of het gesprek heeft niet het gewenste resultaat, dan biedt de cliëntvertrouwenspersoon uitkomst!

Bij Stichting Humanitas zijn ver¬schillende cliëntvertrouwensper¬sonen werkzaam, in alle gebieden waar Humanitas zorg biedt. Een cliëntvertrouwenspersoon komt op voor de belangen van cliënten en helpt hen voor hun rechten op te komen. Hij of zij werkt op vrijwil¬lige basis en is onafhankelijk van Stichting Humanitas.

U kunt bij de cliëntvertrouwens¬persoon terecht als u een probleem heeft of als u ontevreden bent over de instelling. Hij of zij biedt u een luisterend oor en denkt met u mee over oplossingen.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en aan de ondersteuning van de ver¬trouwenspersoon zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt met een cliëntvertrouwenspersoon contact opnemen bijvoorbeeld:

  • als u tekortkomingen in de zorg ervaart
  • als u een klacht wilt indienen en u wilt daarbij geholpen worden.

U kunt in contact komen met de cliëntvertrouwenspersoon via de klantenservice van Humanitas 010 27 13 800 of via clientvertrouwenspersoon@stichtinghumanitas.nl.

Flyer Clientvertrouwenspersoon (806.7 KiB)

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) wat doen ze en wat heb je eraan?