Ondernemingsraad

Over Humanitas
-> Organisatie

De Ondernemingsraad heeft tot taak, in het belang van het goed functioneren van de Stichting Humanitas in al haar doelstellingen, bij te dragen tot een goede onderlinge samenwerking. Tevens ziet de Raad erop toe dat de bepalingen uit de CAO, de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en de interne regelingen correct worden toegepast en nageleefd.

De ondernemingsraad heeft gevraagd en ongevraagd advies-/ instemmingsrecht m.b.t. veranderingen binnen de organisatie en regelingen voor medewerkers, denk aan vakantieregeling, arbeidsomstandigheden, verzuim opleidingen etc..

De Ondernemingsraad telt elf zetels en is samengesteld vanuit 4 kiesgroepen; Zorg met verblijf incl. medische- en paramedische dienst, Zorg thuis incl. HO, Ondersteunende diensten en Welzijn en Hulpverlening.

De huidige leden zijn:

  • Voorzitter : Janneke de Geus
  • Vicevoorzitter : Marcel Franke
  • Ambtelijk secretaris : Annelies Brand
  • Ida Baks
  • Chantal Belgrave
  • Christa Bierhuis
  • Jelle van Cortenberghe
  • Hennie Nabibaks
  • Phia Schmidt
  • (3 vacatures)

Bij de Ondernemingsraad kunt u terecht met vragen, suggesties of voor advies. Middels onderstaande gegevens kan er contact met hen worden opgenomen;

Contactgegevens:
Stichting Humanitas – T.n.v.. Ondernemingsraad Humanitas (Annelies Brand)
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
E-mail: ondernemingsraad@stichtinghumanitas.nl