Raad van Bestuur

Home Taak

Leden van de Raad van Bestuur zijn statutair belast met het besturen van Stichting Humanitas.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • De heer J. J. (Joost) Zielstra (voorzitter, per 1 augustus 2021)
  • Mevrouw drs. E. (Ellis) Kastelein (lid)