Een specialist consulteren

Home  
Specialist ouderengeneeskunde consulteren
Voor ondersteuning bij diagnostiek, prognostiek, omgangsadvies of medebehandeling consulteert u eenvoudig en gratis een van onze specialisten ouderengeneeskunde. Neem contact op met de Humanitas verwijzerslijn op 010 – 27 13 777.

De specialist ouderengeneeskunde kan u adviseren bij:

  • stellen van de (ambulante) diagnose dementie
  • probleemanalyse bij multi morbiditeit
  • dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
  • palliatieve / terminale zorg
  • advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
  • advies over de behandeling van chronische /decubituswonden
  • polyfarmacie

Ook kan de specialist ouderengeneeskunde adviseren bij mobiliteitsproblemen, verminderde zelfredzaamheid, apathie, achterdocht of afwerend gedrag, CVA, vallen en valpreventie, medicatiebeleid, medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht en advies over zorg of opname.

Hoofdbehandelaar
Indien uw patiënt opgenomen wordt in een van onze verpleeghuizen en zorg met verblijf (en behandeling) bij ons krijgt is de specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar van de patiënt.

Consult aanvragen
Neem contact op met de Humanitas verwijzerslijn 010 – 27 13 777 voor het aanvragen van een gratis consult.