Zorg en behandeling voor mijn oudere patiënt

Home Thuiszorg
Humanitas heeft een breed aanbod thuiszorg voor uw patiënten. Wij zijn er als uw patiënt ziek is of door een beperking niet meer alles zelf kan. Wij zijn er als het nodig is, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Wij maken het uw patiënt graag wat makkelijker. Zodat hij gewoon kan blijven leven zoals hij dat wil.

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Dagbesteding
 • Palliatieve/terminale thuiszorg
 • Begeleiding thuis
 • Ondersteuning bij persoonlijk en sociaal functioneren
 • VPT (Volledig Pakket Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis)
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Diëtetiek
 • Mantelzorgondersteuning

Zorg met verblijf (& behandeling)

 • Zorg met verblijf (& behandeling) in een verpleeghuis – somatiek
 • Zorg met verblijf (& behandeling) in een verpleeghuis – psychogeriatrie
 • Zorg met verblijf (& behandeling) in kleinschalige hofjes psychogeriatrie
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Palliatieve/terminale zorg intramuraal

Humanitas heeft een groot scala aan locaties voor zorg met verblijf (& behandeling). Klik hier voor een overzicht van locaties voor intramurale zorg en diensten.

Diensten
Humanitas heeft een breed aanbod diensten op alle leefterreinen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.