Arbeidsvoorwaarden

Home Stichting Humanitas is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO. Daar is informatie te vinden over bijvoorbeeld verlof en beloning.

Meerkeuzesysteem
Medewerkers hebben in het kader van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) verschillende mogelijkheden om een deel van het salaris onder bepaalde wettelijke voorwaarden flexibel in te zetten voor een aantal doelen. Zo kunnen personeelsleden van de Stichting Humanitas bijvoorbeeld deelnemen aan het fietsenplan of vakantiedagen bijkopen of verkopen.

De afdeling Personeel & Organisatie heeft over al deze, en veel andere zaken, meer informatie.

Ziektekostenverzekeringen
Stichting Humanitas heeft bij een aantal ziektekostenverzekeringen collectiviteitskortingen afgesproken voor haar medewerkers. Informatie over welke ziektekostenverzekeringen dit zijn en hoe hoog de kortingen zijn is te verkrijgen op de afdeling Personeel & Organisatie.

Korting op overige verzekeringen
Centraal Beheer biedt aan medewerkers van Humanitas korting op diverse verzekeringen, zoals autoverzekering, inboedel- en opstalverzekering enzovoorts. Informatie hierover is te verkrijgen op de afdeling Personeel & Organisatie.

Voordelig sporten via Humanitas
Stichting Humanitas vindt het belangrijk dat medewerkers actief aan hun gezondheid kunnen werken en heeft daarom afspraken gemaakt met fitness-organisatie Bedrijfs Fitness Online. Via deze organisatie is het mogelijk om tegen zeer voordelige tarieven te sporten bij een van hun sportscholen in Rotterdam of omgeving. De informatie hierover is op te vragen bij de afdeling Personeel & Organisatie.

Via de website www.go-vital.nl/nl/aanmelden met de code HumanitasGoVital, vind je een overzicht van de aangesloten sportscholen en de bijbehorende kortingstarieven.