Praktijk gestuurd leren bij Humanitas

Home Bij praktijk gestuurd leren ben je de hele dag aanwezig op de zorglocatie. De docenten van Albeda geven daar ook les. De noodzakelijke verbinding tussen theorie en praktijk komt tot stand onder invloed van de studenten zelf. Het zijn jouw leervragen, voortkomend uit veelvoorkomende werksituaties, die mede het uitgangspunt vormen voor het onderwijs dat geboden wordt. Je volgt de opleiding bij verschillende locaties van Humanitas.Bij Humanitas is in samenwerking met Albeda Zorgcollege de opleidingsvorm Praktijkroute dienstverlening (niveau 2) gestart.

Praktijkroute dienstverlening niveau 2

Spreekt het leren in de praktijk jou aan?

In deze tweejarige opleiding is de beroepsopleiding dienstverlening van het Albeda verweven met de werkzaamheden van de deelnemende organisaties.

Dit zijn behalve Humanitas: Excelsior, Laurens, Facilicom en Welzijn E25.

Studenten volgen hun opleiding bij minimaal drie van de deelnemende organisaties. Studenten stromen na het volgen van hun opleiding uit in een van de uitstroomprofielen:

  • Helpende Zorg en Welzijn
  • Medewerker Facilitaire Dienstverlening
  • Medewerker Sport en Recreatie

Voor aanmelden en meer informatie klik hier

 

De zorg verandert continue. Een van de ontwikkelingen daarbinnen is de rol van de cliënt. Die voert in toenemende mate zelf de regie waar het zijn gezondheid en gedrag betreft. Dat vraagt om andere zorg en andere vaardigheden van zorgverleners.
En ook de arbeidsmarkt heeft haar wensen op het gebied van de inzetbaarheid van zorgverleners. Die vraagt om direct inzetbare krachten.