Werken en leren bij Humanitas

Home  

Werken en leren
Humanitas is een continu lerende organisatie en investeert veel in opleiding en onderzoek. Wij hebben werk- en leerplekken voor verpleegkundigen op allerlei niveaus. Per jaar vinden een groot aantal toekomstig verpleegkundigen een stageplaats binnen onze organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering bieden we onze medewerkers een uitgebreid aanbod in bij- en nascholingstrajecten.