Waarmee kan ik u helpen?

 

Casemanagement dementie

Home Ja! De casemanager dementie helpt mij als mijn geheugen me in de steek laat.

U heeft het gevoel dat er iets niet pluis is… Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben. Iemand die mee kijkt naar wat u nodig heeft, dit zorgvuldig met u bespreekt en dat voor u regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Wat doet de casemanager?
De casemanager is onafhankelijk en kan u zonder kosten of indicatie van dienst zijn als u vragen heeft of problemen ervaart die met dementie te maken hebben. De casemanager is het vaste aanspeekpunt voor u en uw mantelzorgers. Zij geeft informatie, advies, begeleiding en voorlichting aan u en uw familie, vriend of buur.
De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg of ondersteuning nodig is.

De casemanager

  • Geeft informatie en adviezen over vergeetachtigheid, het omgaan met onzekerheid, angsten en gedragsveranderingen bij de persoon met dementie
  • Biedt praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers of regelt dit Regelt • Regelt persoons- en situatiegerichte zorg en ondersteuning
  • Schakelt eventueel daarvoor benodigde indicaties en ketenpartners in (bijvoorbeeld als er onderzoek nodig is)
  • Behartigt indien nodig uw belangen bij organisaties buiten de zorgketen dementie

Casemanagers hebben een specifieke opleiding gevolgd waardoor zij kennis en vaardigheden hebben om dit ziekteproces te begeleiden.

De casemanager
Bij vragen en twijfel wanneer:

  • De vergeetachtigheid tot steeds meer problemen leidt
  • Het gedrag verandert zonder duidelijk aanwijsbare reden
  • De zorg en ondersteuning voor u of uw partner met dementie u teveel dreigen te worden
  • U de weg niet voldoende weet naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden

Geen kosten
Aan de hulp van de casemanager dementie zijn bij het eerste contact geen kosten verbonden. Wel kan het zijn dat u een verwijzing nodig heeft. U kunt worden doorverwezen door andere hulpverleners, samenwerkende partners, bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige, GGZ – instellingen bijvoorbeeld Bavo Europoort ouderen of de vraagwijzer van de deelgemeente.
Heeft u vragen over de indicatie of de kosten? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice, 010 -271 38 00 of klantenservice@stichtinghumanitas.nl. Wij helpen u graag verder.

Samenwerkende partners binnen de ketenzorg dementie
Casemanagement maakt onderdeel uit van de Stedelijke keten Dementie Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorginstellingen in Rotterdam.
In de keten wordt samengewerkt met verschillende hulpverleners: de huisartsen, de ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en de geestelijke gezondheidszorg.