Waarmee kan ik u helpen?

 

Geriatrische revalidatiezorg

Home Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren is een van de uitgangspunten van Humanitas. Bij voorkeur in de eigen woonsituatie. Wanneer u echter tijdelijk verminderd zelfredzaam bent omdat u bijvoorbeeld herstelt van een operatie kunnen zij ook daarvoor bij Humanitas terecht.

Wat houdt geriatrische revalidatiezorg in?
Geriatrische RevalidatieZorg is zorg voor ‘kwetsbare ouderen’ die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis.
Doel van de revalidatie is om terugkeer naar huis zo snel mogelijk te realiseren.
De revalidatie bij Humanitas vindt plaats onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Specialisten ouderengeneeskunde en paramedici zoals de fysiotherapeut en de ergotherapeut kunnen al binnen het ziekenhuis worden ingezet om zo snel mogelijk de revalidatie te starten. Cliënten kunnen bij Humanitas revalideren na:

  • Botbreuken ten gevolge van trauma
  • Orthopedieproblemen (bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup)
  • Overige diagnosen waarbij revalidatie nodig is, zoals bij een verminderde conditie na operatie, oncologische problematiek ten gevolge van behandeling/therapie en na hartfalen.
  • Voor observatie (ingeval van mogelijke dementie)

Revalidatieprogramma
Op de afdeling zelf heerst een revalidatieklimaat. Dit betekent dat eigenlijk alles wat u doet gedurende de dag in het teken van revalidatie en herstel staat. Ook de rustmomenten en de dagelijkse activiteiten worden in dit licht bezien. Alles is revalidatie! Dit alles natuurlijk binnen uw eigen mogelijkheden en met ondersteuning en begeleiding waar nodig.

Op basis van haalbare doelen stelt de specialist ouderengeneeskunde samen met de cliënt een zorg- en behandelplan vast. De cliënt wordt daar nauw bij betrokken en dat geldt ook voor de mantelzorger die na ontslag de noodzakelijke ondersteuning moet kunnen bieden.

Op basis van het behandelplan wordt voor de cliënt een weekprogramma samengesteld dat bestaat uit verschillende groeps- en individuele therapieen. Bijvoorbeeld:

  • de fysiotherapeut begeleidt u bij het oefenprogramma
  • de ergotherapeut kijkt samen met u welke aanpassingen er nodig zijn in uw thuissituatie
  • de zorgmedewerkers ondersteunen u bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten.

Onze werkwijze
U wordt tijdens uw revalidatieperiode begeleid door een team dat bestaat uit de zorgmedewerker, die tevens aanspreekpunt is voor u en uw mantelzorger, de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherpeut, ergotherapeut, psycholoog en klantmanager. Aan een spoedige en succesvolle revalidatie kunt u zelf veel bijdragen. Zo krijgt u een agenda waarin uw therapieafspraken staan of waarin u die zelf kunt noteren.. Tijdens uw revalidatie gaan we uit van het principe dat uw therapie altijd voorrang heeft. Alles staat in het teken van herstel!

Naar huis
Wanneer u weer voldoende zelfstandig functioneert, kunt u weer naar huis. Het kan zijn dat u dan nog zorg thuis nodig heeft of poliklinische dagbehandeling. Ook hierbij kan Humanitas iets voor u betekenen. Deze zaken worden voor het ontslag besproken.

In welke vestiging(en) kunt u voor geriatrische revalidatiezorg terecht?

Humanitas werkt op het gebied van de geriatrische revalidatie samen met diverse andere organisatie op verschillende locaties:

GRZ in samenwerking met Medisch Hart Herstelhotel Bleiswijk
Dorpssstraat 3
2665 BG Bleiswijk

GRZ in samenwerking met Lelie Zorggroep
Oudedijk 15
3062 AB Rotterdam

GRZ (Eerstelijns Hoog Complex en observatie dementie) in Humanitas verpleeghuis Hannie Dekhuijzen
Carnissedreef 280
3084 NN Rotterdam

GRZ (Eerstelijns Hoog en Laag Complex) in De Wende
Vaasahof 75
3067 DX Rotterdam

GRZ (Eerstelijns Laag Complex) in samenwerking met Logeerhuis De Buren
Astanaplein 7
3072 JR Rotterdam

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen: 010 – 27 13 800
of mail naar de klantenservice van Humanitas: klantenservice@stichtinghumanitas.nl

NB Vanaf 1 januari 2013 is geriatrische revalidatiezorg (GRZ) onderdeel van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Tot 2013 was deze zorg geregeld in de AWBZ.