Waarmee kan ik u helpen?

 

Huishoudelijke ondersteuning

Home  

Ja! Met huishoudelijke ondersteuning kan ik langer thuis blijven.

Een schoon huis, de was opgevouwen, alles in huis voor ’t eten…
Het woont en leeft prettig als de boel op orde is. Daarom helpen we u graag bij het huishouden als het u zelf niet lukt. Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor iedereen die vanwege zijn leeftijd of beperking ondersteuning nodig heeft bij het voeren van het huishouden. Met huishoudelijke ondersteuning kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Het huis op orde
Heeft u moeite met het doen van de huishoudelijke klussen? Heeft u een beperking? Komt er wel erg veel op de schouders van uw mantelzorger terecht? Dan is het fijn als er extra handen zijn die bijspringen. Onze medewerkers helpen u in het huishouden. Of het nu gaat om een wekelijkse boodschap, de ramen lappen, een maaltijd bereiden, of om het gehele huishouden.

Vertrouwd gezicht
Huishoudelijke ondersteuning krijgt u zoveel mogelijk van een vaste medewerker. Zo ziet u altijd een vertrouwd gezicht. Iemand die uw situatie kent, en klaar staat om eventueel extra hulp in te schakelen. Die samen met u overlegt wat er nodig is. Om uw huis én huishouden op orde te houden.

Heeft u een indicatie nodig?
Voor huishoudelijke ondersteuning van Humanitas heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U vraagt de indicatie aan bij uw gemeente. Humanitas levert huishoudelijke ondersteuning in heel Rotterdam en Capelle ad IJssel.

Snel geregeld
Wilt u huishoudelijke ondersteuning, of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Huishoudelijke Ondersteuning van Humanitas, 010 – 27 13 666. of huishoudelijkeondersteuning@stichtinghumanitas.nl. Wij komen ook graag bij u langs, voor een persoonlijk gesprek bij u thuis.

De voordelen

  • Verlichting mantelzorger
  • Langer thuis blijven
  • Meer zelfredzaam
  • Bij u thuis
  • Zoveel mogelijk vaste medewerker

Huishoudelijke Ondersteuning Plus

Humanitas biedt behalve Huishoudelijke Ondersteuning, ook Huishoudelijke Ondersteuning Plus (HO+).

Het team HO+ richt zich op cliënten met een indicatie voor huishoudelijke verzorging, maar waar van de medewerkers meer sociale vaardigheden vereist zijn dan het louter kunnen verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Dit team wordt ingezet voor specifieke doelgroepen zoals cliënten met psychiatrische problemen, cliënten met een verslavingsprobleem, cliënten met beginnende dementie of cliënten met een verstandelijke beperking. Bij deze cliëntengroep wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere hulpverleners van de cliënt.

Signaal functie
De regievoering moet meestal door een HO plus medewerker overgenomen worden. Dit houdt in dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker. Men moet letten op een schoon en leefbaar huis maar ook of de mensen voldoende eten, mensen niet aan het verzamelen zijn, zelf initiatief tonen om in de ijskast te kijken en het huis door te lopen om te kijken wat er verder moet gebeuren. Dit om te kijken of er nog andere problemen zijn die opgelost moeten worden.

Indien mogelijk zal de medewerker de instructie geven hoe bepaalde taken opgepakt kunnen worden en soms mensen weer te leren om zelf wat taken tot uitvoer te brengen.
Belangrijk is dat deze medewerkers in staat zijn om met moeilijk gedrag om te gaan wat veel geduld vergt en een lange adem hebben om zaken voor elkaar te krijgen.

Het signaleren van “het niet pluis gevoel” en hier actie op ondernemen.
Tevens de verantwoordelijkheid kunnen dragen en proberen om met de cliënt zaken voor elkaar te krijgen.