In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Op de foto (klik om te vergroten) ziet u het voltalige bestuur van NPRZ, waarbij iedere branche is vertegenwoordigd. Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk heeft zitting in dit bestuur vanuit de Rotterdamse Zorg (cure en care) en welzijn organisaties.

Bezoek de website van NPRZ